Hvit resept og refusjonsordninger

Legemidler som skrives på hvit resept må du i utgangspunket betale fullt ut selv. De vanligste unntakene er enkelte legemidler ved visse sykdommer eller til visse pasientgrupper, for eksempel p-piller til unge jenter, noen legemidler ved leddgikt og legemidler til vernepliktige.

Bilde av en sparegris

Bidragsordningen kan gi deg 90 % refusjon av utgifter som overstiger kr 1732,- for legemidler på hvit resept, uavhengig av sykdom. Ordningen gjelder ikke alle legemidler. Prisene for samme legemiddel kan variere fra apotek til apotek, men alle Apotek 1 har samme pris. Apoteket tilbyr deg rimeligste leverandør for det legemidlet du skal ha dersom det finnes byttbare legemidler, men du kan selv velge.

Bidragsordning

I noen tilfeller kan du delvis få dekket utgifter til legemidler på hvit resept uavhengig av sykdom. Dette kalles bidragsordning

 • I forbindelse med at blåreseptordningen ble utvidet 1.januar 2008, ble samtidig mulighetene for bidragsdekning til enkelte legemidler på hvit resept redusert i forhold til tidligere.
 • For dokumentasjon må du få en detaljert og stemplet kvittering fra apoteket. Eller du kan når som helst få en utskrift over hva du har betalt på hvite resepter på Apotek 1 i en gitt tidsperiode og få utskriften stemplet. Slik utskrift er gratis på Apotek 1.
 • Søknadskjema finner du på Helfo.no

Refusjonsordninger for enkelte legemidler på hvit resept

Prevensjonsmidler (P-resepter)

Jenter mellom 16 og 19 år får dekket 108 kr for 3 måneders forbruk av prevensjonsmidler som P-piller, P-plaster, P-sprøyte, P-ring, P-stav, hormonspiral og kobberspiral. Dersom legemidlet koster over 108 kr må du selv betale det som overstiger 108 kr. Ordningen gjelder fra måneden etter at du fyller 16 år til og med måneden før du fyller 20 år. 

Se oversikt over prevensjonsmidler som kan forskrives av helsesøstre og jordmødre

H-resepter (Helseforetak)

H-resepter (Helseforetak-resepter) er hvite resepter på en del kostbare legemidler som før ble skrevet på blå resept. Gjelder TNF-hemmere, det er legemidler som brukes ved leddgikt, Bekhterevs, Crohns og psoriasisartritt. Fra 2014 gjelder denne ordningen også enkelte kreftlegemidler. Legemiddelbrukeren får dekket 100% av kostnaden og betaler ikke egenandel når resepten er skrevet ut av lege på Helseforetak eller lege med avtale med Helseforetak.

Refusjonsordninger til enkelte legemiddelbrukere

Jernbanepersonell

Er du medlem i Jernbanepersonalets Helsefond (Helsefondet) kan du, ektefelle og barn under 18 år ha rett til 50% refusjon på en del legemidler på hvit resept. Unntatt er legemidler mot fedme, håravfall, prevensjonsmidler, potensmidler, midler ved røykeavvenning og assistert befruktning. Du må selv sørge for å vise frem Helsekortet på apoteket. Apoteket fører Helsekortets nummer på resepten. Har du ikke med Helsekortet kan du få en detaljert kvittering og få refusjon direkte fra Helsefondet selv.

Militær-resepter

Vernepliktige får dekket utgifter til en del legemidler på visse betingelser:

 • Legen skriver ut blå resept uavhengig av om legemidlet går på blå resept eller ikke
 • Refusjonspunkt skal være "vernepliktig"
 • Det skal fremkomme på resepten at legen er militær-lege
  Dersom annen lege enn militær-lege har skrevet ut resepten krever apoteket dokumentasjon på verneplikt
 • Mengden legemiddel skal bare være til behandling under verneplikten
 • Uregistrerte legemidler krever vedtak fra NAV
 • Noen legemidler dekkes ikke:
  • kosttilskudd, vitaminer og mineraler
  • potensfremmende midler
  • hårvekststimulerende midler
  • midler til kosmetisk behandling
 • Ordningen gjelder også siviltjeneste, heimevernet og sivilforsvaret

Det betales ikke egenandel på apoteket når disse kravene er oppfylt.

Revisjonshistorikk

Sist oppdatert:  Januar 2012