KOLS

KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) skyldes i hovedsak røyking og fører til at luftveiene blir trangere. Symptomene er kronisk hoste, slim og tung pust. Ingen legemidler kan helbrede KOLS, men rett og tidlig behandling kan lindre symptomene og forsinke sykdomsutviklingen. 

Bilde av en mann som hoster

Årsaker til KOLS

Hovedårsakene til KOLS er kronisk bronkitt eller emfysem, og skyldes som regel tobakksrøyking, cirka 90 % av de med KOLS røyker eller har røykt. Det er en klar sammenheng mellom alder for røykestart, antall sigaretter daglig, aktuell røykestatus, og død på grunn av KOLS. Det er likevel bare 15-20 % av røykere som utvikler sykdommen. Man tror derfor at KOLS skyldes både miljøfaktorer som røyking og andre faktorer som arv. Andre årsaker som kan bidra til utviklingen av KOLS er langvarig påvirkning av passiv røyking, hyppige luftveisinfeksjoner i barndommen, astma og svekket lungefunksjon. I yrker hvor man er utsatt for langvarig påvirkning av industristøv, giftige gasser og annen forurensing har man økt risiko for å utvikle KOLS.

Forekomst av KOLS

Om lag 200.000 nordmenn antas å ha KOLS, og cirka 20.000 har diagnosen alvorlig KOLS.

Tilstanden er hyppigst hos menn, men dette jevnes ut i takt med økende andel kvinnelige røykere, samt at kvinner ser ut til å utvikle KOLS i tidligere alder enn menn. Hvert år dør rundt 2000 nordmenn av KOLS. Forekomsten er økende

Symptomer ved KOLS

 • Kronisk hoste
 • Kronisk slimproduksjon i luftveiene
 • Tung pust som blir verre over tid - er til stede hver dag, og blir verre ved anstrengelse og ved luftveisinfeksjon
 • Piping i brystet
 • Gjentatte luftveisinfeksjoner eller bronkitter
 • Redusert fysisk yteevne

Symptomene er gjerne verre når man ligger ned om natten, og både emfysem og kronisk bronkitt gir omtrent samme symptomer.

Forskjellen mellom astma og KOLS:

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom KOLS og astma. Ved KOLS har man gjerne symptomer hele tiden, mens ved astma kan symptomene variere fra dag til dag. Astma opptrer i alle aldere, mens KOLS oppstår som regel etter 40-års alder

Når bør du kontakte lege

 • Ved unormalt tung pust i forbindelse med aktivitet
 • Hvis du har røykt vedvarende i mange år
 • Ved vedvarende hoste med slim
 • Ved gjentatte tilfeller av bronkitt eller lungebetennelse
 • Hvis du har KOLS og opplever akutt forverring
 • Hvis du bruker legemidler for KOLS og ikke opplever effekt eller opplever bivirkninger

Sykdomsforløp ved KOLS

KOLS ses først og fremst hos personer over 40 år med langvarig røykehistorie. Symptomene på KOLS utvikler seg gradvis. Dersom man ikke gjør noe med situasjonen er det ikke uvanlig at KOLS-pasienter etter en tid utvikler hjertesykdom og sviktende lungefunksjon. Dersom man fortsetter å røyke er prognosen alvorlig, og ubehandlet har KOLS en høy dødelighet.

Forebyggende råd mot KOLS

 • Unngå røyking og andre luftveisirriterende stoffer som støv, røyk, partikler og gass.
 • KOLS-pasienter bør unngå hostedempende midler og om mulig unngå reseptpliktige smertestillende midler som hemmer pustefunksjonen.

Hva kan du gjøre selv ved KOLS

 • Slutte å røyke. Det finnes gode hjelpemidler for røykeavvenning.
 • Unngå passiv røyking og andre luftveisirriterende stoffer som støv, røyk, partikler og gass
 • Regelmessig fysisk aktivitet tilpasset sykdommen
 • Pusteøvelser kan hjelpe på symptomene
 • Unngå kontakt med personer med infeksjoner
 • Hostedempende midler (for eksempel Cosylan) gjør det vanskelig å få opp slim fra luftveiene, bruk derfor hostedempende legemidler med forsiktighet og kun i samråd med legen.
 • Sterke reseptpliktige smertestillende legemidler (opioider - for eksempel OxyContin, Fentanyl) kan forverre symptomene ved KOLS og bør brukes med forsiktighet. Spør apoteket eller legen din om hvilke smertestillende legemidler du kan bruke.

Kosthold og vektkontroll

Ha et allsidig og sunt kosthold rikt på frukt og grønnsaker. Studier tyder på at frukt og grønnsaker beskytter mot økt skade på lungene ved KOLS. Dette har sannsynligvis sammenheng med forekomsten av antioksidanter i frukt og grønnsaker, spesielt i mørkt fargede grønnsaker som for eksempel paprika, chili, rød- og grønnkål, brokkoli og spinat. Det kan i perioder være vanskelig å få i seg nok mat ved KOLS, blant annet på grunn av dårlig matlyst og utmattelse og åndenød under måltidene. Samtidig vil personer med KOLS bruke mye energi på å puste, hvilket kan føre til vektnedgang. Underernæring og vektnedgang vil kunne i seg selv forverre KOLS, nedsette immunforsvaret og dermed øke tilbøyelighet til infeksjoner. Ved tendens til ufrivillig vektnedgang kan maten gjøres mer kaloririk og man kan spise flere små måltider. Et alternativ er å bruke næringsdrikker som mellommåltider. Disse finnes i ulike smaksvarianter og inneholder mye kalorier i lite volum.

Behandling av KOLS

Legemidler kan ikke reparere den tapte lungefunksjonen eller helbrede KOLS, men kan forebygge og lindre akutte forverringer og bedre livskvaliteten. Det er viktig å starte behandling tidlig for å forebygge sykdomsutvikling.

Behandlingen av KOLS tilpasses den enkelte avhengig av hvilket stadium (mild, moderat, alvorlig, meget alvorlig) sykdommen er på. Alvorligheten av sykdommen fastsettes av lungefunksjonsmålinger og andre symptomer.

Forebygge infeksjoner

Årlig influensavaksine anbefales til personer med KOLS, spesielt de som er eldre enn 65 år.
Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) anbefales til KOLS-pasienter med alvorlig sykdom og som er eldre enn 65 år.

Oversikt over legemiddelformer til inhalasjon:

Spray/aerosol: Rist boksen før bruk. Noen sprayer kan sprayes inn på innpust eller kobles til et inhalasjonskammer slik at man rolig kan puste inn legemidlet. Inhalasjonskammeret kan det også kobles maske til. Noen sprayer (autohaler) utløses dosen selv ved inhalasjon. Noen spraybokser angir antall doser som er brukt, andre ikke. Da må man følge med på antall doser man bruker. Beskytt sprayboksene mot frost og direkte sollys, boksene er som et trykk-kammer. Sprayboksene bør rengjøres en gang i uken, les bruksanvisningen for den enkelte spray.

Pulver: Finnes i ulike former som turbohaler, diskus og som avdelte pulver i kapselform. Man må klargjøre en dose, puste godt ut, sette inhalatoren til munnen og inhalere ved å trekke pusten godt inn. Det er viktig å ikke puste ut gjennom inhalatoren, pulveret kan da klebre seg til inhalatoren. Inhalatoren må rengjøres regelmessig, bruk en tørr og myk klut eller børste, ikke bruk vann. Både turbohaler og diskus har telleverk som viser hvor mange doser som er igjen.

Væske: Inhaleres ved hjelp av et forstøverapparat. Finnes i avdelte doser eller til oppmåling selv. Man kan koble maske til munnstykket.

Bronkieutvidende midler til inhalasjon:

Åpner luftveiene ved å virke avslappende på muskulaturen i luftrørene.

Beta-2 agonister
Airomir/Buventol/Ventoline (inneholder salbutamol), Bricanyl (inneholder terbutalin): Brukes ved behov, eventuelt i fast daglig dosering. Virker etter få minutter og effekten varer som regel i 4-6 timer. Endosebeholdere oppbevares beskyttet mot lys. Les på pakningen om holdbarhet.

Antikolinergika
Atrovent/Ipraxa (inneholder ipratropiumbromid): Brukes ved behov, eventuelt i fast daglig dosering. Virker i løpet av 15 minutter med maksimum effekt etter 1 time. Effekten varer inntil 6 timer. Endosebeholdere oppbevares beskyttet mot lys. Les på pakningen om holdbarhet.

Langtidsvirkende antikolinergika
Eklira (inneholder aklidiniumbromid), Seebri (inneholder glykopyrroniumbromid), Spiriva (inneholder tiotropium): Til vedlikeholdsbehandling. Har effekt i 12-24 timer avhengig av hvilket legemiddel som brukes. Les pakningsvedlegget godt før bruk.

Langtidsvirkende beta-2 agonister
Onbrez (inneholder indakaterol), Oxis (inneholder formoterol), Serevent (inneholder salmeterol), Striverdi (inneholder olodaterol): Oxis har effekt i løpet av 1-3 minutter og virker i minst 12 timer. Serevent har effekt i løpet av 10-20 minutter og virker i minst 12 timer. Onbrez har effekt i løpet av 15 minutter og virker i 24 timer. Striverdi har effekt i løpet av 10-20 minutter og virker i 24 timer. 

Kombinasjon av langtidsvirkende antikolinergika og langtidsvirkende beta-2-agonist  
Anoro (inneholder umeklidinium og vilanterol), Ultibro (inneholder glykopyrroniumbromid og  indakaterol): Har effekt i løpet av 5 minutter og virker i 24 timer.

Kombinasjonslegemidler (utvidende og forebyggende)

Langtidsvirkende beta-2 agonist og glukokortikoid
Relvar Ellipta (inneholder vilanterol og flutikason), Seretide/Airflusal Forspiro (inneholder salmeterol og flutikason), DuoResp/Symbicort (inneholder formoterol og budesonid): Fast behandling med kombinasjonspreparat. Etter inhalasjonen bør man skylle munnen og gurgle halsen med vann som spyttes ut. Ved bruk av maske bør huden rundt munn og nese tørkes av. Dette gjøres for å unngå soppinfeksjon og irritasjon i/rundt munn og svelg

Andre legemidler brukt ved KOLS

Bronkieutvidene tabletter og mikstur
Noen av beta-2-bronkieutvidende legemidlene finnes som tablett og/eller mikstur i tillegg til inhalasjonspreparat: Bambec (inneholder bambuterol), Bricanyl (inneholder terbutalin), Ventoline mikstur (inneholder salbutamol).

To teofyllinpreparat i tablettform virker også bronkieutvidene:
Nuelin depot /Theo-Dur (teofyllin). Disse bør svelges hele. Tablettene kan deles, men de må ikke tygges eller knuses.

Betennelsesdempende tabletter
Daxas  (inneholder roflumilast): Et betennelsesdempende legemiddel som brukes i kombinasjon med bronkieutvidende legemidler. Virkestoffet reduserer aktiviteten av et protein slik at det er mindre betennelse i lungene. Dette bidrar til å stoppe innsnevringen i luftveiene ved KOLS.

Glukokortikoid tabletter
Ved alvorlige former for KOLS kan det være nødvendig å bruke glukokortikoid tabletter som Cortison  (inneholder kortison), Medrol (inneholder metylprednisolon) eller Prednisolon (inneholder prednisolon).

Slimløsende midler
Noen føler symptomlindring ved bruk av slimløsende midler som Mucomyst/Bronkyl/Acetylcystein (inneholder acetylcystein). Tablettene løses i vann og drikkes.

Oksygenbehandling

Dersom lungene blir så ødelagt at de ikke kan ta opp nok oksygen til kroppen, trenger KOLS pasienter oksygenbehandling. Oksygenbehandling kan gis både periodisk og kontinuerlig og det finnes både stasjonære og bærbare apparat.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogen, pasientutgave 

Relevante tjenester fra Apotek 1

I alle Apotek 1 kan vi veilede i teknikk, bruk og rengjøring av de ulike inhalasjonslegemidlene og tilhørende hjelpemidler. Se instruksjonsvideoer om riktig bruk av ulike inhalatorer her

Rettigheter

Les mer

Pasientorganisasjoner

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

KOLS-linjen 800 89 333 kan gi deg svar på spørsmål om KOLS. Linjen har gratis grønt nummer fra fasttelefon og er betjent av erfarne sykepleiere

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk Helseinformatikk Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Felleskatalogen, Folkehelseinstituttet, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Rikshospitalets lungeavdeling.
Sist oppdatert: September 2011