Hva kan Apotek 1 gjøre for deg med astma?

Apotek 1 gir deg med astma gode råd om bruk av astmamedisinen din, inhalasjonsteknikken, PEF-målere, reseptfrie legemidler og mye mer. Bruk gjerne oss som støttespillere for å gjøre hverdagen din enklere.
 

Målsettingen med dagens astmabehandling er, i følge Verdens Helseorganisasjon, at du som astmatiker skal kunne leve et normalt liv uten symptomer og begrensinger i daglige aktiviteter.

God astmakontroll betyr at du har en symptomfri hverdag med best mulig lungefunksjon og minimal/ingen bruk av anfallsmedisin. I Apotek 1 kan vi hjelpe deg med å sjekke om du har god astmakontroll, og vi kan svare på det meste du måtte lure på om astmamedisin.

Apotek 1 - en viktig støttespiller

Med dagens legemidler og kunnskap om astma, er det fullt mulig å leve et normalt, aktivt liv. Men, for at astmamedisinen skal ha best mulig effekt er det viktig at den brukes riktig. Dette går på inhalasjonsteknikk (måten du puster medisinen inn på), og at du tar medisinen til rett tid og på den måten legen har bestemt. Studier viser at 3 av 4 med astma er usikre på om de bruker medisinene sine riktig, og at opptil 50 % faktisk bruker dem feil.

I Apotek 1 kan du snakke med kunnskapsrike medarbeidere og få råd om riktig bruk av astmamedisin. Det tar ikke mer enn 2-3 minutter å se om du gjør det riktig - vel anvendt tid når du tenker på at det kan bidra til at du får bedre kontroll over sykdommen?

På Apotek 1 kan du spørre om:

  • Legemidler
  • Teknikk for bruk av inhalasjonsmedisin. Se demonstrasjonsvideoer om riktig bruk av astmamedisiner på vår temaside om astma og allergi.  
  • Ulike inhalasjonsapparater, PEF målere, doseringshjelpemidler til barn m.m.
  • Bruk av reseptfrie legemidler (se senere)

Har du kontroll over astmaen din?

Kontakt legen din hvis du svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene:

  • Blir du tungpustet under vanlige daglige aktiviteter?
  • Bruker du anfallsmedisin mer enn to dager per uke?
  • Våkner du mer enn to netter hver måned på grunn av hoste- eller pusteproblemer?
  • Har du i løpet av det siste året oppsøkt lege eller legevakt som følge av astmaforverrelser?

Fysisk aktivitet

Astmatikere kan og bør holde seg fysisk aktive, dersom grunnbehandlingen av sykdommen er god nok. Ta eventuelt hurtigvirkende anfallsmedisin før aktiviteten, og varm forsiktig opp til hovedaktiviteten. Bruk en kuldemaske når du trener eller er fysisk aktiv ute i kulda. Apotek 1 fører ulike modeller.

Tekniske hjelpemidler

Apotek 1 kan være behjelpelige med å skaffe informasjon, brosjyrer og produkter innen astmabehandling.

Refusjon av utgifter

De fleste legemidler og hjelpemidler til behandling av astma går på blå resept. Dette betyr at man ikke skal betale full pris for legemidler og hjelpemidler. Apotek 1 kan svare på spørsmål om gjeldende regler for refusjon av utgifter til den enkelte.

Smertestillende legemidler (også reseptfrie)

1 av 5 astmatikere kan bli tungpustet etter å ha tatt smertestillende tabletter. Dette gjelder i hovedsak betennelsesdempende legemidler (NSAIDs). Legemidler som kan gi slike reaksjoner er for eksempel Ibumetin, Ibux, Naproxen og Voltarol. Disse selges også uten resept. Har du brukt slike legemidler og reagert på de tidligere, bør du spørre oss på Apotek 1 om hva du kan bruke.

Pasientorganisasjoner

Gjennom medlemskap i en pasientorganisasjon får du mye nyttig informasjon og interessante nyheter om astma, samt hyggelige kontakter.

De to største innen astma i Norge er:

  • Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).
  • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL).

Oppdatert: Mars 2015