Barn trenger gode søvnrutiner

Søvn er viktig for hvordan barnet utvikler seg, og da er det avgjørende både hvor mye og hvor godt barnet sover. Det første halvåret sover spedbarn 16-20 timer i løpet av hele døgnet. Fra cirka 6 måneder sover barnet 10-12 timer om natten og gjerne to ganger 1-3 timer om dagen. Fra 1 års alder reduseres ofte dagsøvnen til en gang, og i 2-3 års alder slutter mange helt å sove på dagen. 

Barn trenger gode søvnrutiner

Viktig å vite om søvn

 •  5-7 ganger i løpet av en natt skifter barnet fra en søvnfase til en annen. Når skiftene skjer er barnet nesten eller helt våkent. Hvis barnet ikke har lært å sovne av seg selv vil det da trenge hjelp fra foreldrene for å sovne igjen hvis det våkner helt opp. Barn som har lært å sovne av seg selv, vil derimot fortsette å sove.
 • Spedbarn skal legges på ryggen når det sover for å minske risikoen for krybbedød. Om barnet sover i samme seng som foreldrene, brukes egen dyne. Soverommet skal være godt utluftet og ikke for varmt - cirka 18 grader er passe.
 • Søvnmangel påvirker både barn og foreldres fysiske og psykiske helse negativt. Ved å lære små og store barn gode søvnvaner gir dette bedre helse og trivsel.

Råd om søvn for barn i alderen tre til seks måneder

Fra 3 måneders alderen begynner barnet å få sin egen døgnrytme og bør læres gode søvnvaner.

Gode søvnvaner består av:

 • Faste leggerutiner
  • Trapp ned aktivitetsnivået frem mot leggetidspunket.
  • Gjenta det samme faste ritualet hver kveld.
  • Ha en fast leggetid, og å stå opp til omtrent samme tid.
  • Ikke la barnet komme opp igjen når det først er lagt for natten.
 • Unngå overtretthet
  • Ikke kutt ut dagsøvn i håp om lengre nattesøvn. Barn trenger hvile.
  • Sørg for regelmessige sovetider på dagen. Vekk eventuelt barnet forsiktig hvis det sover veldig lenge eller sent på dagen.
 • Lær barnet å sovne selv
  • Forholdene på soverommet bør være de samme på kvelden, som hvis barnet våkner om natten (lys, temperatur, støy). Da kan det klare å sovne av seg selv igjen uten hjelp fra foreldrene.
  • Unngå å venne barnet til å sovne ved brystet (eller med flaske) eller bli vugget, rugget eller klappet i søvn.
 • Å kutte ut nattmåltidet
  • Når barnet har begynt med fast føde, vanligvis ved 6 måneders alder, er det nok å gi kun vann om natten.
  • Når man slutter med nattmåltidet, er det fint om far forsøker å roe barnet hvis det våkner fordi mor ofte forbindes med mat.

Råd om søvn for barn fra seks måneders alder

Det kan være tøft å snu dårlige søvnvaner, men det er vel verd strevet. Regn med noen slitsomme kvelder eller netter før dere er i mål. Som forelde bør man støtte hverandre, og være enige om fremgangsmåten. Spør på helsestasjonen dersom dere er usikker på hva som er best for barnet, her kan dere får individuelle råd og veiledning.

Dette kan du gjøre om barnet ikke sovner om kvelden:

 • Legg til rette for gode søvnvaner som angitt ovenfor.
 • Når barnet protesterer/gråter, går du inn til det, trøster og sier med rolig stemme: "Det er natten, du må sove nå". Fortsett med dette til barnet har roet seg og sover.
 • Bruk aldri sengen som straff eller trussel, da vil den oppfattes som et lite hyggelig sted å være.

Dette kan du gjøre hvis barnet våkner om natten:

 • Barnet bør helst roes i sin egen seng. Å få komme opp i foreldresengen eller inn i stuen kan lett oppfattes som belønning, og dermed opprettholdes uvanen.
 • Tilby eventuelt vann hvis barnet er tørst.
 • Lag minst mulig støy rundt oppvåkningen. Bruk rolig stemme og slå på minst mulig lys - tenn eventuelt en liten "nattlampe" med svakt lys for å finne frem.
 • Bestem på forhånd hvilken av foreldrene som har ansvar ved nattevåkningen, så får den andre en god natts søvn.
 • Ha eventuelt barnesengen ved siden av egen seng og forsøk å roe barnet raskt ved hjelp av stemme eller berøring. Sover barnet på eget rom kan du legge deg på madrass ved siden av barnesengen eller sitte i en godstol ved siden av. Legg et teppe klart i tilfelle du selv slumrer av.
 • Fest smokken fast i pysjen med en klype og kort snor eller ha flere smokker i sengen slik at barnet finner en selv hvis det våkner. Det finnes også smokker som lyser i mørket slik at barnet lett kan finne den selv.

Råd om søvn for større barn (3-4 år)

Større barn som vandrer om natten og kommer opp i foreldresengen bør motiveres til å sove i egen seng hele natten. Man kan også legge en madrass klar under sengen med laken på som trekkes frem hvis barnet kommer. Be barnet selv hente dyne og pute fra egen seng. Hver natt det sover på madrassen eller i egen seng, belønnes med et klistremerke.

Belønningsprinsippet kan utvides hvis barnet ikke så lett lar seg motivere. Når barnet har samlet for eksempel 5 merker, gjør dere en aktivitet sammen. (kino-, bassengbesøk eller lignende).

For at dette skal lykkes må minst en av foreldrene våkne når barnet kommer inn for å trekke frem madrassen osv. Sover begge like tungt, kan det være en ide å la barnet få beskjed om å vekke den ene av foreldrene før det krabber opp i senga. 

Kontakt lege eller helsesøster hvis:

 • Dere er i tvil om hvilke råd som passer for deres barn
 • Barnet har pustevansker når det sover eller snorker mye
 • Dere tror barnet feiler noe som kan forårsake søvnproblemet
 • Dersom barnet har vedvarende søvnvansker som går utover mengden og kvaliteten på søvnen

Kilder: Nasjonal kompetansesenter for søvn, Apotekforeningens foreldrebrosjyre nr 18.
Sist oppdatert: Desember 2013