Bra å kutte røyken ved amming

Om du er en av de som ikke har greid å stumpe røyken under svangerskapet, er det fremdeles store fordeler med å slutte etter at barnet ditt er født. Ammingen blir både lettere og morsmelken er renere.

Bra å kutte røyken ved amming

Hvis du røyker får barnet ditt i seg de samme skadelige stoffene som du gjør. Den røyken du inhalerer kalles hovedstrømsrøyk, mens barnet ditt får i seg det som kalles sidestrømsrøyk. Sidestrømsrøyk har en høyere konsentrasjon av noen av de mest skadelige stoffene. Et barn som daglig blir utsatt for passiv røyking kan blant annet få i seg betydelige mengder kreftframkallende stoffer.

Røyking kan gi problemer med ammingen

Nikotin og andre skadelige stoffer overføres til barnet ditt via morsmelken, og mengden nikotin i morsmelken er faktisk tre ganger høyere enn den er i blodet ditt. Nikotinet påvirker også hormonet prolaktin, som styrer melkeproduksjonen, slik at du produserer mindre morsmelk. Innhold av nikotin fører også til at melken ikke smaker så godt. Spedbarn bruker luktesansen til å gjenkjenne og finne mors bryst, så dersom du lukter røyk kan dette virke forstyrrende på barnet ditt og gjøre ammingen vanskeligere. Å kutte røyken vil derfor kunne gjøre det lettere å kunne amme på en god måte.

Røykekutt gir utslag på barns helse i oppveksten

Barnet ditt kan få plager som irriterte øyne, irritasjonshoste, økt slimproduksjon og tung pust. De helt små barna rammes i størst grad da lungene deres er mer følsomme. Barn av mødre som røyker i ammeperioden er også mer utsatt for kolikk og risikoen for krybbedød er større.

Barn som vokser opp i et hus der foreldre røyker har større risiko for å utvikle astma. Ved å slutte å røyke kan du også redusere risikoen for at barnet ditt får infeksjoner som bronkiolitt i luftveiene, eller mellomørebetennelse som krever kirurgi.

Barn som blir utsatt for passiv røyking kan få økt risiko for lungesykdommer og hjerte- og karsykdommer senere i livet.

Barn som tidlig utsettes for kreftfremkallende stoffer via passiv røyking kan dessuten ha økt risiko for å utvikle kreft. Kutter du ut røyken gir du med andre ord det nye familiemedlemmet enda bedre forutsetninger for en trygg, god og frisk oppvekst.

Hva om du ikke greier å slutte å røyke?

De som ikke greier å slutte å røyke i ammeperioden lurer ofte på om det er bedre for barnet å få morsmelkerstatning i stedet for morsmelk som inneholder stoffer fra tobakken. Svaret på det er at morsmelk beskytter mot infeksjoner og allergier, og at det alltid er det beste.

Dersom du røyker bør du gjøre dette rett etter at du har ammet slik at det vil være minst mulig nikotin i morsmelken neste gang du ammer. Du bør prøve å begrense antall sigaretter til maksimalt en sigarett mellom hver amming.

Mange tror at det er tilstrekkelig å røyke under kjøkkenvifta, ut vinduet eller i et eget rom inne, men det er det ikke. Gjør det til en vane å røyke utendørs og hold bilen røykfri.

Les mer:

Kilder: Helsedirektoratet, Norsk Helseinformatikk (NHI)

Oppdatert: Januar 2016