Dropp drinken når du er gravid

Mors levevaner i svangerskapet har stor betydning for barnets helse. 1 av 5 er likevel usikre på om dette betyr at man skal være helt avholds, eller om man kan drikke litt alkohol av og til når man er gravid. Les rådene fra Helsedirektoratet her.

I en fersk undersøkelse utført for Helsedirektoratet svarte 19 % av de spurte at gravide kan drikke ett glass øl eller vin til middagen. Dette til tross for at de fleste visste at et foster får samme promille som den gravide moren som drikker alkohol. Det er likevel en positiv utvikling fra 2009, hvor hele 34% svarte det samme. 

Rådet fra Helsedirektoratet er klart - i og med at det ikke finnes en sikker nedre grense hvor alkohol ikke påvirker barnet, anbefales det total avholdenhet i graviditeten.

Hvor skadelig er egentlig alkohol for barnet ditt?

Alkoholbruk øker risikoen for at barnet får lavere fødselsvekt og blir født for tidlig. Alkohol kan påvirke fosterets bevegelser og atferd, og hemme barnets utvikling. Dersom du som mor drikker alkohol i perioder når barnets organer dannes, kan det oppstå misdannelser i disse organene.

Hjernen er særlig sårbar og skader her kan føre til at barnet får lærevansker eller problemer med hukommelse, oppmerksomhet eller konsentrasjon og lavere intelligens. Det kan oppstå hyperaktivitet, språkforstyrrelser og sosiale vansker.

Med økt alkoholforbruk (store mengder over tid) vil også alvorlighetsgraden av skadene øke. Hjerneskade og føtalt alkoholsyndrom (FAS) er noen av de mest alvorlige skadene man ser.

Når bør du slutte med alkohol?

I undersøkelsen fra Helsedirektoratet svarte over halvparten at de drakk litt alkohol før de visste de var gravide, mens 17 prosent svarte at de drakk seg fulle før de visste at de var gravide. 1 av 3 var bekymret på grunn av alkoholbruk tidlig i svangerskapet.

Dersom du endrer alkoholvanene allerede når dere planlegger å få et barn, sikrer du barnet de beste vekstmulighetene gjennom hele svangerskapet. Dette tar også bort bekymringene hos deg som mor og dere som foreldre. Vil du være helt sikker, kan du unngå alkohol helt de siste to ukene i syklusen, hvor det er størst sjanse for å bli gravid. 

Dersom du har drukket i svangerskapet, for eksempel før du visste at du var gravid, er det viktigste å tenke framover og sørge for at resten av svangerskapet blir alkoholfritt. Dess mindre alkohol du har drukket, dess mindre er risikoen for at fosterets utvikling påvirkes. I de fleste tilfeller går det bra med barnet, men dersom dere likevel føler dere bekymret, bør jordmor eller lege kontaktes slik at man slipper å bære bekymringene alene.

Når kan du drikke alkohol igjen?

Det er klokt la være å drikke alkohol før det er gått minst seks uker etter fødselen. Drikker du senere i ammeperioden, bør du holde deg til små mengder. Jo yngre barnet er, desto forsiktigere bør du være med alkohol.

For at barnet ikke skal få i seg alkohol bør du vente i minst tre timer etter inntak av én alkoholenhet (ett glass øl eller vin) før du ammer. Promillen i melken er den samme som i ditt blod og synker parallelt. Barnets promille vil derimot bli være lavere fordi melken først drikkes og deretter fortynnes i barnets kropp.

Mer informasjon om graviditet og alkohol

Kilder: Helsedirektoratet, Helsenorge, Norsk Helseinformatikk (NHI)

Oppdatert: Oktober 2013