Har du medisinsk kull tilgjengelig?

Giftinformasjonen får hvert år mange spørsmål fra foreldre som ønsker råd om blant annet giftige planter. Medisinsk kull kan være nyttig å gi ved forgiftningsuhell, men skal ikke gis i alle situasjoner. Her kan du lese mer om hva du bør gjøre dersom uhellet er ute.

Ha medisinsk kull tigjengelig

Medisinsk kull binder mange legemidler, gifter og andre stoff, og kan redusere opptaket av disse stoffene i kroppen. Dette kan forhindre alvorlig forgiftning. Det er viktig at kull gis så raskt som mulig, derfor bør du ha medisinsk kull der hvor du oppholder deg med barn. Giftinformasjonssentralen anbefaler derfor alle småbarnsforeldre å ha medisinsk kull tilgjengelig i huset.

Hva skal jeg gjøre ved uhell?

Ring ALLTID Giftinformasjonssentralen  tlf 22 59 13 00 ved uhell før du gir medisinsk kull. Giftinformasjonsentralen er døgnåpen. Du kan også kontakte lege. Ved fare for liv og helse skal du ringe 113

Medisinsk kull som motgift

Man SKAL GI medisinsk kull når de er fare for forgiftning med stoffer som bindes til kull. Dette gjelder

 • de fleste legemidler
 • plantegifter
 • soppgifter
 • andre stoff som feks. rottegift

Man skal IKKE GI medisinsk kull:

 • hvis personen har nedsatt bevissthet eller har kramper
 • hvis personen er kvalm eller kaster opp
 • ved svelging av etsende eller irriterende stoffer
 • ved svelging av tennvæske, white spirit, bensin og lignende
 • hvis det er inntatt stoff som ikke bindes til kull: feks. legemidler med jern, litium, fluor eller vanlig bordsalt

Hvor mye medisinsk kull skal gis?

Barn under 1 år: Kontakt giftinformasjonssentralen eller lege for råd.
Barn 1-12 år: 10 gram . Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å gi mer, ring Giftinformasjonssentralen
Barn over 12 år og voksne: 25-100 gram.

Gode råd

 • Legg inn telefonnummer til Giftinformasjonssentralen på mobilen din straks:  22 59 13 00
 • Medisinsk kull fåes kjøpt reseptfritt på apoteket som ferdig mikstur eller tabletter som bør røres ut i væske før inntak
 • Produktene har en litt ubehagelig konsistens. Hvis barn skal få kull, bør man blande ut i brus eller saft.
 • Medisinsk kull er ikke alltid tilstrekkelig for å forhindre en forgiftning. Andre tiltak kan også være nødvendige. 
 • Kull skal aldri tvinges i pasienten

Les mer om hvordan du kan forebygge forgiftninger hos Apotek 1 

Kilde: Giftinformasjonssentralen
Sist oppdatert: Juni 2013