Enklere diabeteshverdag med insulinpumpe

Bruk av insulinpumpe ved diabetes gir en kontinuerlig tilførsel av insulin som i stor grad ligner på kroppens normale fysiologi. Dette gir en god diabeteskontroll og større fleksibilitet i hverdagen som diabetiker.

Medtronic Minimed insulinpumpe

Hvordan virker en insulinpumpe?

Insulinpumpe kan programmeres til å gi ulike mengder hurtigvirkende insulin i løpet av et døgn. Dette gir en bedre tilpasning tilden enkeltes insulinbehov enn ved vanlig insulinbehandling med sprøyte eller penn. I forbindelse med måltider bestemmer du selv hvor mye ekstra insulin pumpen skal gi der og da, uten behov for ekstra stikk. Ca. 50 % av totaldosen settes som måltidsinsulin.
Selve pumpen har ca samme størrelse som en mobiltelefon, og kan lett bæres eller festes på kroppen. I tillegg til pumpen trenger du:

  • batterier
  • reservoar (insulinbeholder) med en adaptor (overføringshette)
  • slange (koblet til reservoar og kanyle)
  • kanyle (kobles til enden av slangen, festes under huden) og eventuelt en innskyter for kanylen.

Grundig opplæring er viktig!

Før du bruker insulinpumpe, er det viktig at du får grundig opplæring fra helsepersonell med diabeteskompetanse (vanligvis en diabetessykepleier). Dette er helt avgjørende for å kunne bruke insulinpumpen riktig. Siden pumpen leverer kun hurtigvirkende insulin, har kroppen ikke noe insulinlager. Derfor er det viktig at du er trygg på å håndtere pumpen til enhver tid, slik at du får en kontinuerlig tilførsel av insulin.

Husk håndhygiene ved innsetting av kanylen

Siden kanylen til en insulinpumpe skal sitte i huden over flere dager er det viktig med god hygiene når man skal håndtere den. Før innsetting eller skifting av kanylen, er det viktig at du vaskerhendene grundig med varmt vann og såpe, eller desinfiserer ved hjelp av hånddesinfeksjonsmidler (f.eks. Antibac).

Kanylen skiftes hver 2.-5. dag og de vanligste stedene å feste kanylen på er magen eller øverst på baken. Insulinpumpen kan enkelt kobles av og på, noe som gir fleksibilitet i forbindelse med praktiske gjøremål som f.eks. dusjing, trening eller bading. Pumpen kan kobles av i inntil 2 timer av gangen mens kanylen fortsatt er festet på huden. 

Insulinpumpe på reise

Dersom det skulle skje noe uforutsett med insulinpumpen på reise, bør du i tillegg ta med insulinpenn med både langtidsvirkende og hurtigvirkende insulin. Slik er du sikker på at du til enhver har tilgang til nok insulin. I tillegg bør du ta med ekstra batterier og annet utstyr til pumpen som slange og kanyler. Planlegg dette grundig med legen din i god tid før avreise. Gå gjennom dosering med insulinpenn og praktisk bruk av pennene med legen eller en diabetessykepleier.

Ved badeferie (f.eks. i Syden) bruker mange pumpen som vanlig på natten, mens de bruker insulinpenner på dagtid. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å ta av kanylen til insulinpumpen når pumpen kobles av. Pumpen kan man likevel ha med og koble til ved behov. Avkoblet pumpe og insulinpenner bør være i skyggen, for eksempel i et håndkle eller toalettmappe.

Det finnes egne kjølemapper til oppbevaring av insulinpenner som bør brukes når man er utendørs i varme strøk. Noen velger å ikke ta med pumpen på ferie i det hele tatt og erstatter dette med insulinpenner. Snakk med din lege om hva som passer deg og din feriesituasjon best. 

Sist oppdatert: Juli 2012