Har du en liste over medisinene dine?

Bruker du flere legemidler bør du ha en liste over medisinene dine. Dette kan forebygge usikkerhet og misforståelser, samt redusere feil bruk av legemidler.

Bilde av fargede tabletter

Per idag har vi ikke en felles oversikt, tilgjengelig for sykehus, legekontor og apotek, over medisinene du bruker til enhver tid. Det er heller ikke noe godt system som sikrer at fastlegen din alltid vil få beskjed om hvilke medisiner andre leger har skrevet ut til deg. Be derfor fastlegen din om å skrive ut en liste over medisiner du bruker, og vis den frem når du er på apoteket og hos andre leger enn fastlegen din. Ha listen oppbevart lett tilgjengelig slik at du alltid har den med deg.

Hvorfor skal jeg ha en medisinliste?

En oppdatert medisinliste kan redde liv og helse! Ved å ha en fullstendig fortegnelse over hva du bruker gjør du det lettere for helsepersonell å hjelpe deg og unngå feil bruk av legemidler.

Et eksempel hvis du havner på sykehus. Fastlegen din og sykehusleger bruker forskjellige elektroniske journalsystemer, og alle medisinopplysninger må sendes og oppdateres manuelt. Da kan det lett skje feil. Du kan risikere å få en ny medisin, som i seg selv er god og trygg, men som i kombinasjon med andre medikamenter kan ha uheldige virkninger. I verste fall kan en dårlig kombinasjon av ulike medisiner få alvorlige konsekvenser.

Et annet eksempel er når du er på apoteket. Dersom du viser medisinlisten på apoteket når du henter legemidler på resept, eller kjøper reseptfrie legemidler og kosttilskudd, vil farmasøyten kunne gjøre en vurdering av det som kjøpes opp mot de andre legemidlene du bruker.

Ut på tur - med billig reiseforsikring

Dersom du skal ut å reise, er det spesielt viktig å ha med en oppdatert medisinliste. Dersom noe uforutsett skulle skje med medisinene dine, for eksempel at du mister de eller har feilberegnet mengden, vil det være lettere å få disse erstattet hvis du har en god oversikt over det du bruker av legemidler. Dette gjelder spesielt livsnødvendige medisiner du ikke kan være foruten.

Hva bør en medisinliste inneholde

 • Navn og fødselsnummer
 • Navnet på medisinene du bruker, og navnet på det aktive stoffet (virkestoff)
 • Legemiddelform (tabletter, stikkpiller, mikstur osv.)
 • Styrken på medisinene
 • Doseringen
 • Hvorfor du bruker medisinen (indikasjon)
 • Andre relevante produkter (vitaminer, kosttilskudd, naturmedisin)

Medisinliste bidrar til trygg legemiddelbruk!

 • Be om en medisinliste neste gang du er hos fastlegen
 • Oppbevar listen lett tilgjengelig, i håndvesken eller lommeboken.
 • Vis fram listen når du er på apoteket og hos andre leger enn fastlegen din.
 • Få skrevet ut en ny medisinliste dersom det blir gjort endringer
 • Husk å ta med listen når du skal ut og reise

Kilder: Statens Legemiddelverk (SLV), Helsenorge

Oppdatert: Mai 2017