Ikke kast legemidler i søpla

Skapet fullt av gamle legemidler? Rydd skapet og levér til apoteket, oppfordrer Statens Legemiddelverk.

Rydd skapet for gamle legemidler

Utdaterte legemidler kan leveres på apoteket som sørger for forsvarlig destruksjon. Statens Legemiddelverk oppfordrer i disse dager alle til å ta en kritisk gjennomgang av det man måtte ha av legemidler, slik at man ikke bruker medisin som har gått ut på dato. I tillegg minner de om viktigheten av å passe på at legemidlene vi har hjemme blir oppbevart på en trygg og god måte.

Levér legemiddelrestene på apoteket

Legemidler er svært potente stoffer. Hvis man ikke sørger for at legemidlene blir kastet forsvarlig kan dette dermed få flere uheldige følger. Hvis mange hadde kastet gammel antibiotika i søpla ville det kunne føre til at det ble mer resistensutvikling, og dermed dårligere effekt. Hormonlignende legemidler kan potensielt tas opp av dyr og planter hvis de kommer ut i naturen og påvirke dem.

- Levér de gamle legemidlene dine til oss på apoteket så sørger vi for en forsvarlig destruksjon, sier Netta Marie S Amble, farmasøyt på Apotek 1 Bryn i Oslo.

Alle apotek i Norge er pliktig til å ta imot legemiddelrester. På apoteket blir legemidlene sortert og deretter sendt til forsvarlig destruering. Avhengig av hvilke legemidler det er snakk om blir de enten sendt til forbrenning eller behandlet som spesialavfall.

- Hvis man er i tvil om det man har er et legemiddel eller ikke, eller om man lurer på om et legemiddel bør kastes eller ikke, er det bare å ta kontakt med apoteket så hjelper vi, oppfordrer Netta.

Oppbevar legemidlene på en god og trygg måte

Vel så viktig som sikker destruksjon av legemidler, er at man oppbevarer dem på en trygg måte hjemme. Noen legemidler blir dårlige hvis de oppbevares feil, og vil da kunne gi feil eller dårligere effekt når du virkelig trenger dem.

- Spør på apoteket eller les i pakningsvedlegget om hvordan du best bør oppbevare legemidlene dine. Noen må stå i kjøleskap, andre bør stå på et tørt og temperert sted, sier Netta.

Det er dessverre ofte at barn får i seg legemidler som de ikke skulle hatt. Tall fra Giftinformasjonen tyder på at det er mer enn 1000 uhell av dette slaget hvert år. Det er derfor svært viktig at man tenker gjennom hvor man oppbevarer legemidlene sine. Ideelt sett bør de oppbevares såpass høyt at barna ikke får tak i dem, og litt diskré.

- Et medisinskap som er montert høyt på veggen på soverommet er et godt alternativ. Du får samlet alt på et sted og du kan låse skapet slik at de minste ikke kan få tak i legemidlene, avslutter Netta med et smil.

Se også mer informasjon på Ryddskapet.no og Facebook.com/Ryddskapet

Kilder: Statens legemiddelverk, Apotekforeningen

Publisert: Januar 2016