Ikke slutt med blodfortynnende på egen hånd

I mediene de siste dagene har det vært reist tvil om det er trygt å bruke det blodfortynnende legemiddelet Pradaxa. Blodfortynnende er livsviktige medisiner som forhindrer blodpropp, og ingen må slutte med dem på egenhånd uten å ha snakket med legen sin først.

British Medical Journal (BMJ) kritiserer produsenten av pradaxa for å ha holdt tilbake viktig sikkerhetsinformasjon da de søkte om godkjenning. Nå etterforskes saken av det europeiske legemiddelverket (EMA). Selv om det har vært mange medieoppslag om denne saken er det ingen endringer i anbefalingene i bruken av Pradaxa, og det er viktig at ingen slutter med blodfortynnende på egen hånd. 

Legemiddelverket i Norge har følgende råd til pasienter som bruker Pradaxa:

 • Du må ikke slutte med Pradaxa uten å snakke med lege.  Da kan du risikere å få hjerneslag eller blodpropp.
 • Ta kontakt med legen din hvis nyhetene om Pradaxa gjør deg urolig og utrygg.
 • Dersom legen mener du skal slutte med Pradaxa, må du begynne med en annen blodfortynnende medisin.

Les mer hos Legemiddelverket.

Hva er blodfortynnende legemidler?

Blodfortynnende legemidler gis for å unngå at blodet danner blodpropp. En blodpropp kan gi alvorlig skade i organer som hjerte eller hjernen. Når man bruker blodfortynnende legemidler er det svært viktig å følge legens dosering helt nøyaktig. Ved for lav dosering kan blodpropp oppstå, og ved for høy dosering kan alvorlige blødninger forekomme.

Riktig bruk av blodfortynnende legemidler (Pradaxa, Xarelto eller Eliquis):

 • Ta legemiddelet nøyaktig slik som legen din har forklart deg og slik det står på apoteketiketten
 • Ikke slutt med legemiddelet uten å ha snakket med legen din først.  
 • Legemiddelet må tas hver eneste dag og til samme tid fordi det går raskt ut av kroppen. Apoteket kan hjelpe deg med gode rutiner
 • Glemmer du en dose finner du informasjon i pakningsvedlegget om hva du skal gjøre
 • Les pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke legemiddelet. Her står det viktig informasjon om legemiddelet, bruken av det og eventuelle bivirkninger som kan oppstå

Det er viktig at du bruker legemiddelet slik at du unngår blodpropp.

Får du symptomer på blodpropp, kontakt 113:

 • Tale- og synsforstyrrelser
 • Lammelser
 • Brystsmerter/hjertekramper

En vanlig type bivirkning med dette legemiddelet er blødning, som for eksempel blåmerker. Som oftest er disse ufarlige. Ta kontakt med lege eller 113 umiddelbart ved følgende tegn på blødning:

 • Langvarig/sterk blødning
 • Uvanlig sliten/trett/blek/svimmel
 • Uvanlig hodepine
 • Uforklarlig hevelse
 • Pustevansker 

Publisert: 8. august 2014