Ny merking med svart trekant

Fra høsten 2013 vil noen legemidler få en egen merkeordning med svart trekant i pakningsvedlegget. Her kan du lese hva dette betyr.

Bilde av sort varselstrekant

Dersom du finner en svart trekant i pakningsvedlegget til legemidlet du skal bruke, betyr det at det er under såkalt tilleggsovervåkning. Dette vil ofte være tilfelle for helt nye legemidler, som man ønsker å følge ekstra med på. Det er trygt å bruke legemidlet, men både leger og pasienter skal ha lav terskel for å melde fra hvis det oppstår bivirkninger under behandlingen.

Målet med trekantmerkingen er å oppmuntre flere til å følge med og melde fra om bivirkninger.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever bivirkninger?

Dersom du får symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker, bør du kontakte legen din eller snakke med farmasøyt på apoteket. Dette gjelder spesielt om det dreier seg om symptomer/bivirkninger som føles alvorlige, eller som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Et annet alternativ er at du selv kan melde bivirkninger av legemidler til Legemiddelverket ved hjelp av et meldeskjema på internett. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Alle legemidler overvåkes

Legemiddelmyndighetene overvåker alle legemidler som selges og brukes. Når et nytt legemiddel kommer på markedet, er det allerede grundig undersøkt. Når mange tar legemidlet i bruk kan det likevel dukke opp sjeldne bivirkninger som ikke er fanget opp i studiene i forkant.

Langtidsbruk kan også gi bivirkninger som ikke var kjent da legemidlet kom på markedet. Derfor ønsker legemiddelmyndighetene ekstra oppmerksomhet rundt nye legemidler.

Gradvis innføring

Trekantmerkingen innføres gradvis fra høsten 2013. Det kan ta litt tid fra beslutningen om å føre opp eller fjerne et legemiddel fra listen, til det oppdaterte pakningsvedlegget (med svart trekant) kommer i pakningen. Dette skyldes at beholdningen av legemiddelpakninger med det gamle pakningsvedlegget gradvis erstattes med nye.

Les mer om den nye merkeordningen på Legemiddelverket sine hjemmesider.

Publisert: Oktober 2013