Bestill Europeisk Helsetrygdkort

Er du medlem av folketrygden, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

Illustrasjonsbilde: Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort. Du må være medlem av norsk folketrygd og i tillegg være enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits.

Ordningen omfatter også familiemedlemmer, det vil si ektefelle, barn under 18 år og forsørgede barn over 18 år. Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap og samboere som har eller har hatt felles barn. Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha, og ha med seg, hvert sitt kort.

Fra 1. juni 2012 skal også norske pensjonister bosatt i EØS-området (for eksempel Spania) eller Sveits, og som har blankett E121 fra Norge, bestille Europeisk helsetrygdkort fra HELFO selv om de ikke er medlem i folketrygden. Les mer her.

Personer med flyktningstatus eller statsløse kan ha rett til Europeisk helsetrygdkort. Ta kontakt med HELFO lokalt hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort.

Her kan du logge inn for å søke om Europeisk Helsetrygdkort.

Kilde: Helsenorge. Bilde tatt av Morten Rakke/Helfo.

Oppdatert: Mai 2017