Vær varsom ved bruk av solarium

Statens strålevern fraråder bruk av solarium for å bli brun, da forskning viser at bruk av solarium øker risikoen for hudkreft. Risikoen er størst når man starter i ung alder og tar solarium ofte.

Solarium

Over halvparten av norsk ungdom har brukt solarium, og de starter tidlig viser en undersøkelse utført for Statens strålevern og Kreftforeningen. Fra 1. juli 2012 ble det bestemt at man måtte være over 18 år for å få lov til å ta solarium i Norge. Det er forventet at det skal komme nye og strengere regler for alderskontroll slik at man skal være sikker på at solariekunder er 18 år eller eldre. Det betyr at alle solarier må enten ha betjening, delvis eller heltid, eller ha en form for elektronisk adgangskontroll.

Hvem bør ikke bruke solarium?

Statens strålevern fraråder deg spesielt å bruke solarium hvis du:

 • Er under 18 år
 • Som regel blir brent når du soler deg
 • Har hatt hudkreft, eller en i familien har hatt det
 • Har mange fregner, føflekker eller pigmentflekker
 • Er rødhåret eller har svært lys hud
 • Har blitt alvorlig solbrent som barn
 • Er solbrent
 • Bruker legemidler som kan gjøre huden mer følsom for sollys

Kontakt lege hvis du er i tvil om du bør ta sol.

Om du likevel velger å bruke solarium

Dersom du likevel ønsker å ta sol anbefales det at du:

 • Følger anbefalte solingstider og alltid starter med en kort solingstid (ca. 6 minutter)
 • Sjekker at solariet er merket med «UV-type 3»
 • Alltid bruker beskyttelsesbriller
 • Fjerner kosmetikk før du tar sol og heller tar kortere solingstid fremfor å bruke solkrem
 • Venter minst 48 timer mellom hver gang du tar sol
 • Ikke soler deg ute og inne på samme dag
 • Oppsøker lege hvis føflekker forandrer seg eller det oppstår hevelser, klumper og sår

Til slutt er det viktig å være klar over at strålene fra solarium ikke herder huden på samme måte som hvis du hadde solt deg på normal måte. Med andre ord er man ikke bedre beskyttet mot solstråler selv om man er nøttebrun og fin, bruk solkrem hvis du skal være ute i solen og god sommer!

Les mer:

Kilder: Statens Strålevern, Kreftforeningen, Helsenorge

Oppdatert: Februar 2017