Får du nok søvn

Alle mennesker trenger søvn, men hvor mye søvn man trenger forandrer seg i løpet av livet. Professor Bjørn Bjorvatn ved Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer gir svar på spørsmål om søvn og hvorfor man drømmer.

Nok søvn

Hva er søvn og hva skjer når man sover?

Alle mennesker og dyr trenger å sove for å fungere og ha god helse. Ved søvn er kroppen i ro, bevisstheten er sterkt nedsatt og man har redusert reaksjonsevne på stimuli fra omverdenen.

Når man sover nedsettes bevisstheten slik at hjernens evne til til å ta imot nye inntrykk reduseres. Da kan hjernen bearbeide inntrykk og opplevelser slik at man "0-stilles" for en ny dag. I motsetning til koma så kan man ved søvn alltid vekkes igjen - tilstanden er reversibel

Hva skjer hvis man sover for lite?

Det er ikke livstruende å ikke sove nok. I første omgang blir man sur, grinete og vanskelig å ha med å gjøre. I tillegg så er man trøtt og føler seg uopplagt.  Dette nedsetter arbeidsevnen og produktiviteten. Ulykker i hjem og på arbeid, samt bilulykker er det vi er mest redd for hos personer som har sovet for lite.

Vi ser dessverre også at for lite søvn over tid kan føre til utvikling av psykiske problemer, spesielt depresjon. Man spekulerer også i om søvnmangel kan forsterke utviklingen av metabolsk syndrom som igjen øker risikoen for diabetes og overvekt.

Hvor mye søvn trenger man?

Hvor mye søvn man trenger varierer mye fra person til person. Føler man seg uthvilt har man fått nok søvn. I undersøkelser ser man store individuelle forskjeller, men mellom 6 og 9 timer hver natt er vanlig. Hvis vi ser på den voksne befolkningen ligger gjennomsnittet på rundt 7 - 7,5 timer.

Hvorfor drømmer man?

Det er vanskelig å si noe sikkert om dette. En teori som Freud og andre psykoanalytikere har jobbet utifra er at drømmene er et uttrykk for skjulte behov og lyster. Jeg mener man skal være svært forsiktig med å tolke ting utifra hva man drømmer, men heller tenke at drømmene er et resultat av tilfeldige bilder av det hjernen bearbeider under REM søvn. I REM søvn er man relativt våken og når man våkner kan noen huske bruddstykker av dette. Dette betyr at drømmer kanskje ikke har noen spesifikk betydning.

Forandres søvnbehovet ved økende alder?

Nei, jeg tror ikke det.  Søvnbehovet er nok det samme, men søvnlengden og evnen til å sove godt forringes. Man ser at man sover lettere med økende alder og husker bedre oppvåkninger i løpet av natten. Dette kan gi en opplevelse av dårligere søvn, men det er helt normalt.

Kan man trene seg opp til å trenge mindre søvn?

Ja, det kan de fleste. Når det er sagt så har mange voksne "trent så godt" at de i realiteten har lite å gå på. Sover man over gjennomsnittet kan nok mange redusere søvnlengden noe uten at det går utover neste dag. Imidlertid butter det gjerne imot når man nærmer seg ned mot 6 - 6 ½ time.

Er det lurt å sove lenger i helgen for å ta igjen det tapte?

Ideelt sett bør man sove nok hver natt og stå opp til omtrent samme tid hver dag. Men hvis man har opparbeidet et søvnunderskudd i løpet av uken, kan det være lurt å ta seg litt inn i helgene. Men det er viktig at man ikke sover så lenge at man får søvnforstyrrelser natt til mandag.

Hva er de vanligste årsakene til forstyrret søvn?

Den vanligste årsaken til langvarige søvnproblemer er depresjon. Andre hyppige årsaker er angst, søvnapné og urolige ben. Vi ser også ofte at søvnen naturlig nok forstyrres hos personer som har sykdommer som gir smerter, pusteproblemer og lignende. Men mange sover dårlig uten at det kan påvises noen spesifikk grunn til det.

Når bør man søke hjelp for sine søvnforstyrrelser?

Hvis man sover så dårlig at man ikke fungerer på dagtid bør man komme i kontakt med legen sin

1 godt råd om søvn - hva skulle det være?

Ha en regelmessig døgnrytme - og unngå å ligge for lenge i sengen i våken tilstand.

Kilder og revisjonshistorikk

Professor Bjørn Bjorvatn ved Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer

Publisert: November 2009