Lysbehandling mot søvnproblemer

Sola gir liv og energi til alle levende vesener. Vi som bor langt mot nord er vant til mindre dagslys om vinteren. Mange sliter likevel med lite energi, trøtthet og søvnproblemer. Behandling med dagslyslampe kan i slike tilfeller være nyttig.

Lys er en av de viktigste faktorene som påvirker døgnrytmen vår. Når øynene blir eksponert for dagslys, reguleres produksjonen av melatonin. Dette stoffet er viktig for vår indre biologiske klokke som stiller inn kroppen på natt og dag. Dersom melatoninproduksjonen forstyrres kan dette resultere i døgnrytmeforstyrrelser og problemer med søvn.   

De som har søvnproblemer anbefales å få mye dagslys, helst så tidlig på dagen som mulig. Slik føler man seg mer opplagt på dagtid, og man blir trøtt og søvnig når kvelden kommer. Dersom du ikke har mulighet for å være mye ute i dagslys, kan en dagslyslampe være et godt alternativ. Det fins flere forskjellige typer på markedet, men felles for de alle er at lyset etterligner den samme frekvensen som normalt dagslys. Andre lyskilder som solarium eller vanlige lyspærer har ikke like god effekt. Apotek 1 fører for tiden ikke dagslyslamper.

Hvordan skal en dagslyslampe brukes?

En dagslyslampe gir et lys med en viss intensitet (gjerne 10 000 lux), og brukes ved at man sitter nær lampen i minst en halv time. Du behøver ikke å stirre rett inn i lyset, men lyset må treffe ansiktet. Lysbehandling gitt på feil tidspunkt av døgnet vil kunne forverre søvnproblemene. Vanligvis brukes en dagslyslampe rett etter at du har stått opp, eller for eksempel den første halvtimen du er på jobb, men dette er avhengig av hva slags lidelse/symptomer som skal behandles.

Hvem kan ha nytte av lysbehandling?

Lysbehandling kan brukes mot flere typer døgnrytmeforstyrrelser, for eksempel jet-lag, forsinket søvnfasesyndrom eller søvnforstyrrelser på grunn av nattarbeid. I tillegg brukes lysbehandling ved visse former for depresjoner, spesielt såkalte "vinterdepresjoner".  

En dagslyslampe kan også være nyttig for de som sliter med lite energi og trøtthet i mørketiden. Den hjelper også til med å holde en god døgnrytme.

Kan alle bruke dagslyslampe?

Bruk av dagslyslampe gir svært få bivirkninger. Noen kan få litt ubehag i øynene eller hodepine, men dette går vanligvis raskt over.   

Lysbehandling skal ikke brukes dersom du har bipolar lidelse, eller av de som har visse øyesykdommer. Noen legemidler kan også gi lysømfintlighet, dersom du bruker slike legemidler bør du være forsiktig med lysbehandling. Spør gjerne på apoteket hvis du er i tvil.

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Nasjonalt kompetansesenter for søvnsjukdommar, Tidsskrift for Den norske legeforening
Sist oppdatert: November 2012