Slik unngår du jet lag

De fleste som har reist over flere tidssoner har opplevd fenomenet jet lag, eller døgnvillhet. Jo flere tidssoner man reiser gjennom, jo vanskeligere er det for kroppen å omstille seg fra en døgnrytme til en annen. Jet lag påvirker ytelsesevnen, man føler seg trøtt, uopplagt og uvel. Dette kan ødelegge reisens formål, enten det er jobb eller ferie.  

Hvorfor oppstår jet lag?

De ulike tidssonene i verden varierer med opptil 14 timer. Jo lengre man reiser østover eller vestover, jo større forskjell er det med tidspunktet hjemme. Forskjellen mellom dag og natt er tilsvarende like stor, derfor blir vår biologiske klokke som innstiller oss på våken og sovende tilstand forstyrret.Vanligvis klarer vi fint å justere døgnrytmen med 1-1,5 timer av gangen. Blir det mer enn dette kan man oppleve symptomer på jet lag; vansker med å sovne, urolig søvn, tretthet på dagtid, nedsatt prestasjonsnivå og kvalme eller ubehag i mageregionen.

Reiseretningen har betydning

De fleste opplever at reiser østover gir mer ubehag enn reiser vestover. Dette skyldes at ved reiser mot øst taper man timer, og tidspunktet for å legge seg blir tidligere enn vanlig. Når kvelden kommer er kroppen innstilt på at det er dag, og man får vansker med å sovne. Reiser man derimot vestover, kan man legge seg senere enn vanlig. De fleste har erfaring med å forlenge døgnet og syns det er mindre problematisk.

Hva kan jeg gjøre for å unngå jet lag?

Dersom reisen har en varighet på under 2 døgn, anbefales det at du beholder din normale døgnrytme under oppholdet.  

Ved lengre reiser kan du allerede 1-2 dager før reisen begynne å tilvenne kroppen den nye døgnrytmen. Forskyv søvn og måltider mot den lokale tiden til reisemålet ditt. Ved ankomst bør du utsette deg for så mye dagslys som mulig. Det er også lurt å følge den lokale døgnrytmen, ikke bare med hensyn til sengetid, men også måltider og sosial omgang.  

For de som er sterkt plaget med symptomer på jet lag, eller bruker veldig lang tid på å omstille seg, kan lysbehandling være til god hjelp. Lysbehandling med dagslys eller dagslyslampe tilpasses individuelt. Dersom lysbehandling gis på feil tidspunkt av døgnet kan det forverre plagene.   

Noen kan også ha nytte av behandling med hormonet melatonin, men effekten er omdiskutert. I Norge er legemidler som inneholder melatonin reseptpliktige.

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer, Norsk Helseinformatikk.
Sist oppdatert: November 2012