Sykt barn, hva nå?

Den første høsten og vinteren i barnehage kan for mange fortone seg som en evig runddans med feber, hoste, tett nese og øyeverk. Dette er slitsomt for barnet, men kan også være en påkjenning for foreldrene.

Syk gutt

Små barn har ikke fullt utviklet immunsystem, og er derfor mer utsatt for sykdommer enn større barn og voksne. Barnehagebarn er også spesielt utsatt for smittsomme sykdommer, da barna er i tett fysisk kontakt gjennom lek og aktiviteter. I høst- og vintersesongen er derfor øvre luftveisinfeksjoner som forkjølelse, influensa og RS-virusinfeksjon svært vanlig hos barn. Mange opplever andre plager, for eksempel øyekatarr, i tillegg.

Het i toppen og varm i kroppen

Feber er et vanlig tegn på sykdom og en del av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner. Det er flere ting man kan gjøre. Det viktigste er å måle temperatur (38 grader målt i endetarm er regnet som feber), gi rikelig med drikke og la barnet være lett påkledd. Ved høy feber kan det være aktuelt å gi febernedsettende legemidler for å bedre allmenntilstanden. Prøv å holde barnet mest mulig innendørs mens det har feber og er sykt, men la det selv bestemme aktivitetsnivået.

”…og så fikk alle hostesaft og sorte små pastiller”

Hoste skyldes som regel irritasjon ved en luftveisinfeksjon, og kan være enten tørr eller produktiv (slimhoste). Hoste er i seg selv ikke direkte farlig, men kontakt lege dersom barnet er svært plaget eller har pipende eller gjøende hoste. Gi barnet rikelig drikke, dette kan lindre irritasjon og lette opphostningen. Hostesaft tilpasset alderen til barnet og type hoste kan også virke lindrende.

Bli hjemme?

Allmenntilstanden er viktig å ta hensyn til før du skal avgjøre om barnet ditt kan sendes til barnehage eller skole. Er den lille slapp, sover mye, spiser dårlig eller virker sløv og omtåket? Dette kan være tegn på redusert allmenntilstand. Dersom barnet ikke er friskt nok til å delta i normale aktiviteter i barnehage/skole bør det holdes hjemme. Ikke bare for å unngå at andre smittes, men også for sin egen del slik at barnet får nok ro og hvile.

Flere av de vanligste sykdommene hos barn er smittsomme. For å redusere faren for utbrudd i barnehager og skoler har Folkehelseinstituttet derfor utarbeidet retningslinjer for hvor lenge barnet bør holdes hjemme i hvert enkelt tilfelle. Se oversikt her.

Kilder: Norsk helseinformatikk (NHI), Folkehelseinstituttet (FHI)

Oppdatert: Januar 2016