Tilbyr hjertestarterregister

Røde Kors Førstehjelp og Apotek1 inngår nå et samarbeid om å tilby et hjertestarterregister.

Illustrasjonsbilde: Hjertestarter

– Målet med dette samarbeidet er å bidra til at færre i Norge dør av plutselig hjertestans, sier Fredrik Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp.

Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap har ved flere anledninger tatt til orde for å få på plass et nasjonalt register som viser plasseringen av hjertestartere i Norge. Apotek 1 og Røde Kors Førstehjelp tar helsemyndighetene på ordet og tilbyr et hjertestarterregister som skal være tilgjengelig for alle.

Registeret vil bli vedlikeholdt av Røde Kors Førstehjelp. Apotek 1 vil stå som eier.

Tjenesten består av en nettside - norskehjertestartere.no - som blir speilet inn i Apotek 1 sin app. På nettsiden vil du finne en oversikt over alle registrerte hjertestartere. Her vil det også være mulig å registrere og oppdatere informasjon om hjertestartere. Tjenesten er ment å være et verktøy man kan bruke hvor som helst for å orientere seg om hvor nærmeste hjertestarter befinner seg.

Det er viktig å presisere at dersom et uhell skjer, skal man først ringe 113 og få bistand fra medisinsk nødtelefon FØR man eventuelt orienterer seg om nærmeste hjertestarter i registeret. 

– I tillegg til å tilby et hjertestarterregister sammen med Røde Kors Førstehjelp, har vi i januar sendt ut en hjertestarter til alle våre Apotek 1. Vi ønsker å bidra til økt tilgjengelighet, og tror det er viktig å ha dette i Apotek 1 over hele Norge, sier Knut Arne Colbjørnsen, kjededirektør i Apotek 1.

Vi starter nå arbeidet med å oppdatere Apotek1 sitt eksisterende hjertestarterregister slik at dette blir komplett – og forsetter å være komplett i årene framover. Vi skal innhente plasseringen av så mange hjertestartere i Norge som mulig, og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle. Hvis helsemyndighetene ønsker å ta over denne tjenesten på et senere tidspunkt, stiller vi oss positive til det. Vår ambisjon er å få fortgang i etableringsprosessen og gjøre kunnskapen allment tilgjengelig.

For mer informasjon, kontakt:

Einar Ananiassen hos Røde Kors Førstehjelp
Mobil: 932 33 020
E-post: einar@rodekorsforstehjelp.no

eller

Anders Dahl i kommunikasjonsavdelingen hos Apotek1
Mobil: 950 32 540
E-post:anders.dahl@apotek1.no