Russ 2017: Husk vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse!

Russ som skal på treff er særlig utsatt for smittsom hjernehinnebetennelse, og bør derfor vaksinere seg. Vaksinen må tas minst to uker før russetiden for å være effektiv, så hvis du ikke har vaksinert deg bør du få gjort det så snart som mulig.

Bilde av russ

Smittsom hjernehinnebetennelse forårsakes av meningokokkbakterier. Sykdommen kan utvikle seg svært raskt, fra minutter til timer, og i verste fall ha et dødelig utfall hvis den ikke behandles raskt nok. Sykdommen opptrer oftere enn normalt når mange ungdommer møtes. Tett samvær med andre, festing og lite søvn gjør en mer mottakelig for smitte og øker risikoen for å bli alvorlig syk. Smitten skjer via spytt/dråper fra halsen. Deling av flasker, glass og kyssing kan derfor øke risikoen for overføring av bakterien.

Vaksinen må tas minst to uker før russetiden for effekt

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor alle russ som skal delta i russefeiringen om å vaksinere seg med meningokokk A+C+W135+Y-konjugatvaksine, og at den tas minst to uker før russetiden starter. Vaksinen er reseptbelagt, så du må henvende deg til lege eller vaksinasjonskontor.

Vær smart – forebygg smitte

Vaksinering reduserer risikoen for å bli smittet, men det er også viktig å forebygge sykdommen på annen måte. Her er noen gode råd:

  • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.
  • Såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner. Ta vare på stemmen og halsen din, og unngå aktiv og passiv røyking.
  • Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.
  • Kyss bare kjæresten din.
  • Ikke del sigarett med andre.
  • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset reduseres dømmekraften din og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
  • Kontakt lege dersom du tror en av vennene dine er syk. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke og har feber.

Vær obs ved symptomer

Typiske symptomer på smittsom hjertehinnebetennelse er høy feber, nedsatt allmenntilstand, hodepine, nakkestivhet, ryggstivhet, omtåket bevissthet, frostanfall, lysskyhet, muskel- og leddsmerter samt oppkast og brekninger. Ofte skjer der en betydelig forverring av tilstanden over kort tid, fra minutter til timer. Mange utvikler også utslett (petekkier) som ikke lar seg fjerne ved å trykke et glass mot det.

Hvis du mistenker hjernehinnebetennelse skal du snarest ta kontakt med lege, eller ring 113. Ikke vent til alle symptomer utvikler seg.

Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

Oppdatert: Mars 2017