Utdaterte legemidler gir falsk trygghet

Når sjekket du medisinskapet ditt sist? Legemidler går ut på dato og gamle legemidler gir falsk trygghet. Her får du gode råd om opprydding i medisinskapet og hva du gjør med det du ikke trenger.

Illustrasjonsbilde: Medisinskap

- Gamle legemidler gir falsk trygghet, da virkningsgraden kan avta etter utløpsdatoen. Ta en opprydding i medisinskapet og fyll på med materiellet og legemidlene du trenger, sier farmasøyt Gunhild Kile Sandvik.

Legemidler er ferskvare, men mange oppbevarer likevel utdaterte og lite virkningsfulle legemidler. Vi anbefaler at man tar en oppfriskning av medisinskapet minst 2 ganger i året for å sjekke at man ikke oppbevarer legemidler som har gått ut på dato, eller legemidler man ikke har behov for.

- Alle legemidler er påført en holdbarhetsdato. Når den er overgått, vil mange legemidler være mindre virkningsfulle. Dette kan gi falske forhåpninger til effekten dersom uhellet først er ute, sier Sandvik.

For eksempel forringes virkestoffene i febernedsettende og smertestillende legemidler, og det vil kunne bety dårligere effekt når man virkelig trenger det. Noen legemidler holder seg lengre enn holdbarhetsdatoen, men det er umulig å garantere for effekt og sikkerhet ved bruk av gamle legemidler. Det er derfor viktig å forholde seg til den datoen som pakningen er merket med.

- Legemidler er forskjellige og har ulik holdbarhet. Noen mister virkningen, mens andre kan være farlige rett og slett fordi de over tid omdannes til giftige avfallsstoffer. Derfor bør man også kvitte seg med legemidler man ikke trenger lenger, sier Sandvik.

Trygg retur av legemidler

Legemidler skal ikke kastes i restavfallet eller i toalettet. Lever legemidlene på apoteket. Der blir de destruert på en trygg måte som gjør at de ikke skader naturen eller havner i feil hender.

- Alle legemidler bør destrueres på en forsvarlig måte, spesielt antibiotika og hormoner er svært uheldig for naturen. Ikke kast dem i søpla eller skyll dem ned i toalettet, avslutter farmasøyten.

Dette bør du ha som basis i medisinskapet:

Sist oppdatert: November 2015