Utslett etter bruk av hudkrem - gi beskjed

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har et bivirkningsregister på kosmetiske produkter. Registeret gjør det mulig å få en nasjonal oversikt over helseproblemer knyttet til enkeltprodukter og innholdsstoffer.

Derfor er det viktig at forbrukere som opplever ubehag ved bruk av et kosmetisk produkt melder i fra. Registeret skal basere seg på meldinger om bivirkninger eller mistanke om bivirkninger etter bruk av kosmetikk eller kroppspleieprodukter. Det er Folkehelseinstituttet som skal drifte registeret.

Meld i fra om bivirkninger av kosmetikk

En nasjonal overvåking av forekomst av kosmetikkbivirkninger vil gjøre det mulig å få en oversikt over helseproblemer knyttet til enkeltprodukter og innholdsstoffer. Derfor er det viktig at forbrukere som opplever ubehag ved bruk av et kosmetisk produkt melder i fra

Apotek 1 tar imot henvendelser fra kunder som har fått reaksjoner på kosmetiske produkter. Det er viktig at du tar med produktet det gjelder til apoteket. Du kan også henvende deg til lege, tannlege eller helsesøster. Hvis du ønsker kan bivirkninger også rapporteres direkte til Mattilsynet. Ved å ringe 06040 kommer du til ditt lokale ditriktskontor for Mattilsynet.

Bakgrunn for opprettelse av registeret

Studier utført i Norge og andre europeiske land viser at bivirkninger av forskjellig alvorlighetsgrad forekommer relativt ofte ved bruk av kosmetikk og kroppspleieprodukter. En rapport fra 2004 , utarbeidet av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) på oppdrag fra Mattilsynet, viste at rundt 12 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at de en eller annen gang har opplevd svært ubehagelige bivirkninger etter bruk av kosmetiske produkter.

Les mer om bivirkningsregisteret på Folkehelseinstituttets nettsider