Vet du forskjellen på Paracet og Ibux?

Vi alle kan ha litt vondt eller få feber fra tid til annen. I mange tilfeller kan tiltak som søvn, hvile, mat, drikke og fysisk aktivitet hjelpe, men noen ganger kan det være aktuelt å bruke en reseptfri medisin for å lindre plagene. Da er det viktig at man velger riktig smertestillende, som både gir god effekt og er trygg i bruk.

Du finner mange forskjellige smertestillende som kan kjøpes uten resept i apotek i dag. Paracet, Pinex, Ibux, Voltarol, Naproxen, Fenazon og en rekke andre. Men vet du hva som er forskjellen på dem, og hva som er riktig valg for deg? Hvis du ikke gjør det er det fare for feilbruk, noe som kan føre til at du ikke får den virkningen du håper på. Toloo Saki, fagrådgiver og farmasøyt i Apotek1, har noen gode råd.

Paracet og Ibux er ikke det samme

– For det første er det viktig at man vet at medisiner som Paracet og Ibux ikke virker likt og kan ha forskjellig effekt på ulike typer smerter. De inneholder to forskjellige virkestoffer, forteller Toloo. Det betyr at selv om begge virkestoffene demper smerter og feber, virker de ikke på samme måte og de kan også gi ulike bivirkninger.

Toloo deler de smertestillende medisinene inn i to grupper:

  • Medisiner som inneholder paracetamol, f.eks. Pamol, Panodil/Panodil Zapp, Paracet og Pinex.
  • Medisiner som inneholder ibuprofen (Ibumetin, Ibux), diklofenak (Voltarol, Voltarol Forte), naproksen (Naproxen, Proxan) og acetylsalisylsyre (Aspirin). Disse virker ganske likt, og blir ofte omtalt som en felles type medisin, såkalte ikke-steroide betennelsesdempende medisiner (ofte forkortet til NSAIDs).

Toloo har en tommelfingerregel for å vite hvilken medisin som er hvilken.

– Sjekk alltid hvilket virkestoff som står avmerket på pakken. Hvis det ikke står paracetamol er det sannsynligvis snakk om et NSAID. Hvis man ikke er nøye med å sjekke det er det fort gjort å velge feil, eller i verste fall ta medisiner som inneholder samme type virkestoff. Da kan man få for mye medisin i seg, noe som kan øke faren for at man får bivirkninger eller blir dårlig.

Paracetamol er som regel førstevalg

Selv om det fins to typer smertestillende som kan kjøpes uten resept er Toloo klar på hvilken man som regel bør velge.

– Paracetamol virker smertestillende og febernedsettende, og er gjerne førstevalget for de fleste typer smerter til voksne, barn, gravide og ammende. Medisiner av denne typen tolereres godt, og gir som regel god effekt ved milde smerter og plager. Paracetamol gir lite bivirkninger så lenge man følger doseringen på pakken.

Selv om medisiner med paracetamol passer for de fleste er det noen unntak, ifølge Toloo.

– Hvis man har nyre- og/eller leversykdommer bør man være forsiktig med å bruke paracetamol. De som har slike sykdommer bør først snakke med legen sin før de bruker medisiner som inneholder paracetamol.

NSAIDs kan være gunstige mot smerter i muskler og ledd

Ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) virker smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende, og kan for noen plager være gode alternativer til paracetamol.

– NSAIDs som inneholder ibuprofen (eks. Ibux) og diklofenak (eks. Voltarol) virker som regel godt mot smerter i muskler og ledd. Siden de gir en betennelsesdempende effekt kan de også være gode å bruke ved for eksempel tannsmerter. NSAIDs som inneholder naproksen (eks. Naproxen og Proxan) er som regel effektive mot plager som menstruasjonssmerter, forteller Toloo.

En bakside ved NSAIDs er at de kan gi uheldige bivirkninger for noen, og det er derfor svært viktig å forsikre seg om at man trygt kan bruke dem. Toloo ramser opp:

Personer som har magesår/syreplager, astma, hjerte-/karsykdommer eller nyresykdommer, samt gravide, bør være forsiktige med å bruke NSAIDs! Hvis man er usikker på om det er greit eller ikke å bruke medisiner av denne typen bør man snakke med legen sin før man bruker dem.

Ikke alle bør bruke smertestillende

Toloo anbefaler at man rådfører seg med lege eller farmasøyt dersom man har andre tilstander eller bruker andre legemidler. Det er nemlig slik at ikke alle kan eller bør bruke legemidler som Ibux og Paracet.

– Det er viktig å vite at ikke alle kan bruke medisiner som Ibux og Paracet, blant annet på grunn av andre tilstander de har eller andre medisiner de bruker. Har man kroniske sykdommer eller bruker andre legemidler bør man rådføre seg med farmasøyt først før man bruker reseptfrie legemidler.

Hun advarer også mot å kombinere ulike legemidler uten å ha diskutert dette med en fagperson på forhånd. Som hovedregel bør man unngå å kombinere flere slags reseptfrie smertestillende legemidler. I noen tilfeller kan det likevel være ok, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Du kan snakke med lege eller farmasøyt som gjør en vurdering av akkurat ditt behov.

Hvis man har langvarige smerter eller smerter som ikke gir seg bør man rådføre seg med lege eller apotek.

– Langvarige og sterke smerter skal alltid diskuteres med lege. Husk også at det ikke alltid er nødvendig å ta smertestillende. Søvn, hvile, mat, drikke og fysisk aktivitet hjelper ofte mye ved mange smertetilstander, f.eks. hodepine, og bør som regel forsøkes først, avslutter Toloo.

Kilder: Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Smertestillende midler (Apotekforeningen), Feber hos barn (Apotekforeningen), Statens Legemiddelverk.

Publisert: Januar 2017

Produktene som er nevnt i anbefalingene over er reseptfrie legemidler. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kommer i forskjellige styrker og legemiddelformer tilpasset ulike behov (f.eks. alder og vekt). Les alltid pakningsvedlegget for å være sikker på at du kan bruke produktet.