Bilde av en gutt med inhalator

Astma og inhalasjonsutstyr

Lungesykdommen astma behandles som regel med inhalasjonsmedisin. Det brukes ofte både medisiner ved astmaanfall, og medisiner som skal forebygge anfall. Riktig bruk av inhalasjonsutstyret er viktig for å få best mulig effekt av behandlingen.

 • Inhalasjonskammer

  Et inhalasjonskammer er et forlengende rør som kan brukes sammen med legemidler i spray/aerosolform. Ved bruk av inhalasjonskammer øker tilgjengelighet av medikament i lungene, og man får bedre effekt av behandlingen.

  Inhalasjonskammer egner seg spesielt godt til barn og eldre som bruker inhalasjonsspray. Et inhalasjonskammer vil sikre god effekt av medisinen, uansett lungefunksjon. Det finnes ulike typer kammer med forskjellig størrelse på maskene.

  Inhalasjonskammer bør rengjøres før første gangs bruk og deretter hver uke. Følg bruksanvisningen nøye. Kammeret skiftes ut noen ganger i året, avhengig av hvor mye det er i bruk.

  Inhalasjonskammer kan skrives på blå resept slik at mesteparten av utgiftene refunderes. Helfo dekker inntil 2 inhalasjonskamre med eller uten maske per år.
   

 • Forstøverapparat

  Et forstøverapparat omdanner en medisinoppløsning (inhalasjonsvæske) til en tåke/medikamentdamp ved hjelp av trykkluft eller ultralyd. Legemidlet kan pustes inn direkte gjennom et munnstykke eller gjennom en maske og krever ingen spesielle tekniske ferdigheter. Slike apparater er derfor godt egnet til barn og eldre på lik linje med inhalasjonskammer. Når man skal velge forstøverapparat er det viktig å vite at noen apparater (ultralyd) ikke kan brukes sammen med inhalasjonssteroider.

  Inhalasjonsvæsken fortynnes med fysiologisk saltvann inne i apparatet før det omgjøres til damp og inhaleres. Hvor lang tid det tar å ta medisinen avhenger av type apparat, men vanligvis tar det 3-6 minutter. Når dampen forsvinner er det tomt.

  Utstyret skylles i varmt vann og lufttørkes etter hver bruk, og rengjøres mer grundig en gang i uken (se bruksanvisingen). Det anbefales å bytte utstyret (minus motoren) 1 gang i året.

  Forstøverapparat lånes fra Hjelpemiddelsentralen. Du må ha rekvisisjon fra lege.

 • Egenmåling av lungefunksjonen

  En PEF-måler (Peak Expiratory Flow) er et bærbart, håndholdt lite apparat som er lett å bruke. Den måler hvor høy hastighet luften du puster ut har. Jo tettere luftveier, jo langsommere luftstrøm. Synker verdien under det som er normalt for deg, eller du opplever store variasjoner i målingene, kan det være tegn på forverring av lungefunksjonen og du kan justere medisinbruken i henhold til behandlingsplanen som du har fått hos legen din.

  Både voksne og barn med astma kan ha nytte av regelmessige PEF-målinger. Barn har spesielt stor nytte av å bruke PEF-måler, ettersom de ofte kan ha vanskeligheter med å kjenne igjen symptomene på forverring av astmaen. PEF-måleren kan brukes av barn helt ned til 4 års alder. PEF-måling kan også være nyttig i forbindelse med oppstart av en ny behandling for å se hvor god effekten er.

  For å finne din normalverdi mål 2 – 3 ganger daglig i 3 uker i en periode med god astmakontroll. Den beste verdien du oppnår skal du bruke som din normalverdi.
  Fortsett å måle 1 gang i uken. Mål oftere hvis:

  • PEF faller til under 80 % av din normalverdi
  • Du får symptomer på astma, blir forkjølet eller kommer i kontakt med noe du er allergisk overfor.

  PEF-måleren skal rengjøres 1 gang i uken. Følg bruksanvisningen for rengjøringsmetode.

  Anskaffelse av PEF-målere dekkes på blå resept, men det bør være anbefalt av spesialist i lungesykdommer, indremedisin eller barnesykdommer.

 • Gode råd til deg som bruker inhalasjonsutstyr
  • Husk alltid å ha anfallsmedisin lett tilgjengelig.
  • Det er viktig å bruke sykdomsforebyggende medisiner hver dag, også i gode perioder.
  • Skyll munnen og gurgle halsen godt med vann og spytt det ut etter inhalasjon av sykdomsforebyggende medisiner med kortison. Puss gjerne tennene også. Dette motvirker soppvekst, heshet og irritasjon i munn og svelg.
  • Riktig inhalasjonsteknikk og renhold av inhalasjonsutstyret er viktig for å oppnå maksimal effekt. Les pakningsvedlegget nøye eller se Apotek 1 sine demonstrasjonsvideoer. Du kan når som helst spørre oss på Apotek 1 om du er i tvil om hvordan du skal bruke utstyret ditt.
 • Når bør du kontakte lege?
  • Dersom dine astmamedisiner ikke har god effekt, eller du opplever bivirkninger.
  • Hvis du må bruke anfallsmedisin mer enn 2-3 dager per uke.
  • Hvis du opplever et alvorlig astmaanfall med økende åndenød og piping fra brystet.
  • Dersom du våkner mer enn to netter hver måned på grunn av hoste- eller pusteproblemer
 • Relevante tjenester fra Apotek 1

  Alle apotek tilbyr nå inhalasjonsveiledning for alle som bruker inhalasjonsmedisin og som har astma eller kols. Tjenesten utføres av farmasøyter, og er gratis. Man får mulighet til å få gjennomgått inhalasjonsteknikk, praktisk bruk og man kan få tips om rengjøring. Les mer om ordningen her.

 • Les mer om astma

  Kilder: Norsk Helseinformatikk (NHI), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Felleskatalogen, NAAF, Folkehelseinstituttet

  Oppdatert: Juli 2015