Legemidler mot astma

Legemidler mot astma finnes som tabletter, mikstur, injeksjon og inhalasjon (pulver, væske eller spray). Legemidlene virker enten ved å utvide luftveiene ved astmaanfall, eller ved å forebygge nye anfall.

Bilde av inhalator

Ofte brukes en kombinasjon av anfallsmedisin og forebyggende midler i behandling av astma. Inhalasjonsmedisiner er mest brukt og gir færre bivirkninger sammenlignet med mikstur og tabletter. Sykdomsforebyggende inhalasjonsmedisin med kortisonlignende stoffer virker hovedsakelig lokalt i lungene. Normalt har de ingen virkning andre steder i kroppen.

Gode råd til deg som bruker astmamedisiner

 • Husk å alltid ha anfallsmedisin lett tilgjengelig.
 • Det er viktig å bruke sykdomsforebyggende medisiner hver dag, også i gode perioder.
 • Skyll munnen og gurgle halsen godt med vann og spytt det ut etter inhalasjon av sykdomsforebyggende medisiner. Puss gjerne tennene også. Dette motvirker soppvekst, heshet og irritasjon i munn og svelg.
 • Riktig inhalasjonsteknikk og renhold av inhalasjonsutstyret er viktig for å oppnå maksimal effekt. Alle apotek tilbyr nå gratis inhalasjonsveiledning til personer med astma og kols.
 • Bruker du spray/aerosol kan et inhalasjonskammer være til god hjelp.  
 • Sigarettrøyk bør unngås siden det forverrer astma.
 • Ved astma som utløses av kulde kan du bruke en varmemaske (CT-maske eller Jonasmaske) som beskytter mot innånding av kald og tørr luft.
 • Regelmessig fysisk aktivitet tilpasset tilstanden er viktig for å bedre lungefunksjonen.
 • Unngå forkjølelse og influensa. Ha god håndhygiene og hold deg unna personer som er smittet.
 • Husk å ta influensavaksine hver høst (helst september-november).

Kontakt lege

 • Dersom dine astmamedisiner ikke har god effekt, eller du opplever bivirkninger.
 • Hvis du må bruke anfallsmedisin mer enn 2-3 dager per uke. 
 • Hvis du opplever et alvorlig astmaanfall med økende åndenød og piping fra brystet.
 • Dersom du våkner mer enn to netter hver måned på grunn av hoste- eller pusteproblemer

Graviditet og astmamedisiner

Planlegger du å bli gravid bør du snakke med legen din for å vurdere om legemiddelbehandlingen skal endres. De aller fleste astmamedisiner er trygge å bruke under graviditet. Likevel kan enkelte astmamedisiner påvirke fødselen og barnets utvikling og bør kun brukes i samråd med lege. Det er viktig å behandle astma under graviditeten, da dårlig behandlet astma med hyppige anfall og mye plager kan være uheldig for fosteret.

Bruk av reseptfrie legemidler og forbigående kurer

Du bør alltid snakke med lege eller farmasøyt dersom du skal bruke andre legemidler enn de som er forskrevet av din fastlege. Smertestillende og febernedsettende legemidler av typen NSAIDs (ibuprofen, naproksen, diklofenak) eller acetylsalisylsyre (Aspirin) kan hos noen astmapasienter utløse astmaanfall. Legemidler som inneholder paracetamol kan brukes.

Noen astmatikere er også allergiske mot visse typer antibiotika (spesielt penicilliner og sulfa-preparater). En slik allergisk reaksjon kan utløse et kraftig astmaanfall. Pakningsvedlegget til astmamedisinen din inneholder informasjon om hvilke legemidler du ikke bør bruke.

Vi anbefaler

 • Kontroll av din inhalasjonsteknikk.Alle apotek tilbyr nå inhalasjonsveiledning for alle som bruker inhalasjonsmedisin og som har astma eller kols. Tjenesten utføres av farmasøyter, og er gratis. Man får mulighet til å få gjennomgått inhalasjonsteknikk, praktisk bruk og man kan få tips om rengjøring. Les mer om ordningen her.
 • Hjelpemidler til røykeslutt
 • PEF/FEV måler for måling av lungefunksjon

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Legemiddelverket, Astma- og Allergiforbundet (NAAF), RELIS

Oppdatert: Juli 2016