Huggormbitt

Hvor farlig er egentlig et huggormbitt?  Hvilke symptomer opplever man når man er bitt?  Bør man til lege?  Hva slags førstehjelp skal man gi? Vi gir deg svarene.   

Bilde av en huggorm

Et huggormbitt ser vanligvis ut som to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand. Alvorlighetsgraden av forgiftningen er vanskelig å forutsi, og avhenger blant annet av hvor på kroppen man blir bitt og mengden gift som sprøytes inn. Barn er spesielt følsomme for huggormgift. I minst 30 % av bittene blir det ikke sprøytet inn gift (tørre bitt), og man får derfor ingen reaksjon.

Symptomer på huggormbitt

Symptomer etter huggormbitt kommer vanligvis raskt, men de kan også la vente på seg. Ofte vil man bare få lette symptomer som smerte, hevelse og blålig misfarging rundt bittstedet. I mer alvorlige tilfeller kan det oppstå reaksjoner som:

 • Hevelser som brer seg og kan omfatte hele kroppen
 • Magesmerter og kvalme/oppkast
 • Hjerte- og karsymptomer, som lavt blodtrykk og hjertebank
 • Direkte påvirkninger på blodet, for eksempel: anemi og koaguleringsforstyrrelse
 • Luftveissymptomer
 • Sjokkutvikling

Andre symptomer som for eksempel svimmelhet, omtåkethet og bevisstløshet forkommer også. Ved totalt fravær av symptomer 2 timer etter bittet, er det sannsynlig at du har fått et tørt bitt.

Førstehjelp/behandling av huggormbitt

Personer som er bitt av huggorm skal holde seg mest mulig i ro. Barn som er bitt bør om mulig bæres. Bittstedet skal holdes mest mulig i fred, og hvis mulig i høyt leie. Ikke klem, skjær eller sug i bittet da dette kan øke spredningen av giften i kroppen.

Hvem skal til sykehus ved huggormbitt?

 • alle med symptomer, utover milde reaksjoner rundt bittstedet 
 • alle barn under 12 år
 • de som er bitt i hode, hals, bryst, mage eller rygg
 • eldre
 • gravide
 • personer med redusert allmenntilstand
 • personer som bruker ACE-hemmere (en spesiell blodtrykksmedisin)

Friske, unge og voksne mennesker bør ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen (telefon 22 59 13 00) for å få beskjed om hvordan de skal forholde seg. Hvis symptomer oppstår skal de til sykehus.

Behandling av huggormbitt på sykehuset

Ved alvorlige forgiftninger og spesielt hos småbarn, gravide og eldre er det aktuelt å gi motgift (antivenin). Ofte er det tilstrekkelig å gi symptomatisk behandling, det vil si at en behandler de symptomene som måtte oppstå. Det kan for eksempel være smertelindring eller væskebehandling.

Kilder og revisjonshistorikk

Kilde: Giftinformasjonen (telefon: 22 59 13 00, åpent hele døgnet)
Sist oppdatert: Januar 2014