Bruk av øyedråper og øyesalve

Les om hva du bør tenke på når du skal bruke øyedråper eller øyesalve.

Bilde av dame som tar øyedråper

Holdbarhet

Øyedråper og øyesalver kan lett bli forurenset, og de skal av denne grunn ikke brukes i mer enn 4 uker. Merk alltid av datoen du starter å bruke øyedråpene/øyesalven, slik at du ikke bruker produktet for lenge.

Oppbevaring

De aller fleste øyedråper/øyesalver skal oppbevares i romtemperatur. Noen skal oppbevares i kjøleskap før de tas i bruk. Se alltid etter merking på ytterkartongen eller i pakningsvedlegget, eller spør oss på Apotek 1 om oppbevaringsbetingelsene.

Hvordan påføres øyedråper/øyesalve?

Vanligvis dryppes/legges både øyedråper og øyesalve på innsiden av nedre øyelokk (øyelokksranden). Vær nøye med å ikke komme i kontakt med øyet eller øyevippene, dette for å unngå eventuell smitte. Etter at du har påført dråpen/salven, holdes øyet lukket i minst 30 sekunder. Hvis du skal dryppe flere dråper etter hverandre bør du vente minst 5 minutter mellom dråpene.

Øyemidler og kontaktlinser

Gi alltid beskjed til legen din dersom du bruker kontaktlinser. De fleste øyedråper på flaske inneholder konserveringsmidler som kan farge linsene, og det er derfor anbefalt å bruke engangspipetter som ikke inneholder slike konserveringsmidler. Eventuelt må kontaktlinsene tas på 10-15 minutter etter drypping/påføring med konserverte produkter. Spør legen eller apoteket om hjelp til å finne et passende produkt. Dersom du bruker endagslinser bør ikke dette være et problem.

Hva skal du gjøre om du skal bruke flere øyemidler samtidig?

Dersom du skal bruke flere ulike øyemidler samtidig er det viktig at midlene kommer i rett rekkefølge, og at det er en pause mellom de ulike produktene. En vanlig regel dersom man skal bruke en type øyedråper og øyesalve samtidig, er at øyedråpene påføres først. Skal du bruke to ulike typer øyedråper samtidig, kan det variere hvor lenge du må vente. Se alltid i pakningsvedlegget og spør legen/Apotek 1 om råd.

Er det noe spesielt med øyesalve?

Øyesalve gir en forbigående tilsløring av synet, og brukes av denne grunn ofte bare om kvelden. Enkelte må likevel bruke slike produkter om dagen.

Kilder og revisjonshistorikk

Kilde: Apotekforeningen
Sist oppdatert: Mars  2014