Inhalasjonsveiledning

Har du astma eller kols, og bruker inhalasjonsmedisin? Da kan du be om Inhalasjonsveiledning neste gang du er på apoteket.

Inhalasjonsveiledning symbol

Fra 1. mars 2016 ble den offentlig finansierte tjenesten Inhalasjonsveiledning innført i alle apotek i Norge. Den tilbys alle med astma og kols, og er en tjeneste hvor man kan få ekstra veiledning om bruk av inhalasjonsmedisin.

Hvem kan be om Inhalasjonsveiledning?

Inhalasjonsveiledning tilbys alle som har astma og kols, og som er:

 • Nye brukere av inhalasjonsmedisin
 • Eksisterende brukere av inhalasjonsmedisin
 • Til foreldre/pårørende

Leger kan også henvise sine pasienter til apotek, og ansatte på apotek kan tilby tjenesten etter en behovskartlegging.

Selve veiledningen

Farmasøyten som utfører tjenesten vil gå gjennom følgende punkter:

 1. Riktig inhalasjonsteknikk – gjennomgang og demonstrasjon
 2. Bruker demonstrerer egen inhalasjonsteknikk, og evt. korrigering
 3. Gjennomgang av selve bruken av inhalatoren, samt: rengjøring, vedlikehold og oppbevaring
 4. Gjennomgang av dosering og riktig bruk av legemidlet
 5. Evt. spørsmål
 6. Sluttregistrering

Usikker på om du trenger veiledning?

Svarer du JA på ett eller flere av punktene under er det stor sannsynlighet for at kan ha nytte av en inhalasjonsveiledning:

 • Jeg har nylig startet å bruke inhalatoren
 • Det er lenge siden jeg har fått sjekket teknikken
 • Jeg er usikker på om jeg har rett teknikk
 • Jeg opplever ikke så god effekt av medisinen
 • Jeg er usikker på når inhalatoren er tom og hvordan den rengjøres og oppbevares

Kilder: Apotekforeningen

Publisert: Mars 2016