Oppbevaring av legemidler

Legemidler bør alltid oppbevares i originalemballasjen og utilgjengelig for barn. Best egnet er et låst medisinskap på soverommet. Skal legemidlet oppbevares i kjøleskap, så bruk en egen boks til dette.

Bilde av piller

Råd for oppbevaring av legemidler:

 • Oppbevar legemidler i originalemballasjen. Hvis du bruker ukedosett til å ha legemidlene i, så ta vare på originalemballasjen. Dette har flere sikkerhetsmessige fordeler:
  • Man reduserer risiko for legemiddelforvekslinger og feilbruk.
  • Man kan lett lese bruksområder og dosering som står på pakningen.
  • Du kan se holdbarhetsdatoen for legemiddelet.
 • Legemidler må ikke bli stående fremme - spesielt ikke hvis det er barn i huset.
 • Ikke bruk legemidler etter holdbarhetsdatoen som er trykket på pakningen. Denne utløpsdatoen gjelder når pakningen er oppbevart riktig. Vær oppmerksom på at noen legemidler kan ha en kortere holdbarhet etter at pakningen er åpnet. Dette gjelder for eksempel alle legemidler til injeksjon, alle øyedråper, enkelte hudmidler og enkelte legemidler til inhalasjon. Sjekk dette i pakningsvedlegget eller spør oss på Apotek 1.
 • Oppbevar legemidler på et tørt sted og ved romtemperatur (for eksempel soverommet) dersom ikke noe annet er angitt på pakningen. Ingen legemidler skal oppbevares i kjøleskap med mindre det står på emballasjen.
 • Oppbevar legemidler i et låsbart skap. Dette gjelder både reseptfrie og reseptbelagte legemidler. Dersom legemidlet skal oppbevares kjølig, er det smart å bruke en egen boks til dette i kjøleskapet. Det kan også hindre at pakningene kommer borti kjøleskapsveggen og fryser. Apotek 1 selger medisinskap.
   

Revisjonshistorikk

Sist oppdatert: Januar 2015