Illustrasjonsbilde

Resepter og refusjon

Er du usikker på hva som er forskjellen på blå og hvit resept? Hvorfor får jeg ikke det legemidlet som står på resepten? Les mer i artiklene nedenfor.

 • Reseptavtale

  En reseptavtale hos Apotek 1 gjør det enkelt for deg som kunde. Du oppretter reseptavtalen i et av våre apotek. Når det er tid for nytt uttak på resepten, gir vi deg beskjed via sms, e-post eller telefon om at varene dine er klargjort og kan hentes på apoteket. Slik kan du spare tid og være trygg på at apoteket har det du trenger til riktig tidspunkt.

 • Bilde av reseptboks

  Oppbevaring av resepter

  Apotek 1 tilbyr å oppbevare resepten for deg når den gjelder flere ganger. Før neste ekspedisjon kan du ringe apoteket slik at legemidlene er klare til deg ved henting.

 • Bilde av en kalender

  Gyldighet på resepter

  Visste du at resepter har en begrenset gyldighet? Og at det er forskjell i hvor lenge ulike typer resepter er gyldige? Her finner du mer informasjon om dette.

 • Bilde av tablettglass

  Byttbare legemidler

  De fleste som bruker reseptbelagt medisin, vil før eller senere oppleve at apoteket spør om de vil bytte til et billigere merke av medisinen. Her kan du lese mer om bakgrunnen for dette, og hva du bør tenke på.

 • Bilde av dame som viser legeitimasjon

  Legitimasjonsplikt i apotek

  Fra mai 2014 må alle som henter resepter eller reseptopplysninger vise legitimasjon dersom de ikke er kjent for apotekpersonalet. Her kan du lese mer om hvorfor.

 • Bilde av et produkt

  Reseptekspedisjon

  Har du noen gang lurt på hva som skjer på apoteket når du skal hente en resept? Og hvorfor det noen ganger er to ansatte som må se på resepten? Her får du svaret på det.

 • Bilde av en reseptblokk

  Generell informasjon om resepter

  En resept er en bestilling av et reseptpliktig legemiddel til en bestemt person eller et dyr. Resepter kan kun skrives ut av personer som har lov til dette, såkalte rekvirenter. Rekvirenter er vanligvis leger, tannleger og veterinærer.

 • Bilde av reseptblokk

  Trygg lagring av e-resept

  Elektroniske resepter (e-resept) ligger lagret i en sentral database som kalles Reseptformidleren. Hvordan kan du som pasient være sikker på at uvedkommende ikke får tilgang til informasjon om din helsetilstand?

 • Eresept

  Vanlige spørsmål og svar om e-resept

  Elektroniske resepter erstatter de tradisjonelle papirreseptene og er trygge og enkle å bruke. Her finner du vanlige spørsmål og svar om e-resept.
   

 • Få oversikt over e-reseptene dine

  Selv om reseptene dine nå er elektroniske betyr det ikke at du mister oversikten over hvilke legemidler du bruker og hvor mange uttak du har igjen. Det er flere måter du kan få informasjon om dine gyldige e-resepter på.

 • Bilde av skrivemaskin

  Snart er papir-resepter historie

  Elektroniske resepter erstatter de tradisjonelle papirreseptene og er trygge og enkle å bruke. Du kan ikke lenger glemme eller miste resepten din, i tillegg er det liten risiko for forfalskede resepter. Her finner du informasjon om hvordan ordningen fungerer hos legen og i apoteket.

 • Bilde av en mann som regner på kalkulator

  Blå resept og egenandeler

  Har du en kronisk sykdom som medfører at du trenger legemidler/medisinsk utstyr i minst 3 måneder av året, kan du ha krav på å få dette på blå resept. Hvis legemidlet dekkes av blåreseptordningen betaler staten mesteparten av legemiddelutgiftene dine, men du må selv betale en egenandel.

 • Bilde av en sparegris

  Hvit resept og refusjonsordninger

  Legemidler som skrives på hvit resept må du i utgangspunket betale fullt ut selv. De vanligste unntakene er enkelte legemidler ved visse sykdommer eller til visse pasientgrupper, for eksempel p-piller til unge jenter, noen legemidler ved leddgikt og legemidler til vernepliktige.