Få oversikt over e-reseptene dine

Selv om reseptene dine nå er elektroniske betyr det ikke at du mister oversikten over hvilke legemidler du bruker og hvor mange uttak du har igjen. Det er flere måter du kan få informasjon om dine gyldige e-resepter på.

Elektroniske resepter (e-resept) er nå innført over hele landet.

Dette medfører at du ikke lenger får en papirresept når du er hos legen, men han eller hun lager en elektronisk resept og sender denne til en sentral database. Når legen din har gjort dette, kan du gå til apoteket som henter opp resepten og ekspederer det du trenger. Har du fortsatt gyldige papirresepter vil også apoteket ekspedere disse.

Få full oversikt med mineresepter.no

Når du har fått e-resept av legen, kan du bruke tjenesten Mine resepter til å få full oversikt over e-reseptene dine. Løsningen omfatter også dine barns resepter (0-16 år) og eventuelle fullmakter.

Tjenesten viser:

  • De gyldige e-reseptene dine
  • Hva du har fått utlevert hos apotek eller bandasjist 
  • Hvilke resepter som har gjenstående utleveringer

Du må ha personlig elektronisk ID på nivå 4 for å få tilgang til tjenesten. Du kan bruke enten BankID fra nettbank, Buypass-ID eller Commfides e-ID.

Oversikt på papir

Hvis du ikke ønsker å benytte Mine resepter, kan du få oversikt på papir. Merk at du må hente en ny oversikt dersom du gjør et uttak eller dersom legen endrer eller forskriver nye resepter.

  • Apoteket eller bandasjisten kan gi utskrift som viser e-resepter med gjenstående utleveringer dersom du har med deg legitimasjon. Av personvernhensyn kan vi ikke svare på denne type henvendelser over telefon. Vi må være trygge på at sensitive personopplysninger blir gitt til riktig person. Dersom du skal hente en slik utskrift til andre (også egne barn over 12 år), må du ha med deg en fullmakt.
  • Helsedirektoratet kan sende deg oversikt over e-reseptene dine (skriv til Helsedirektoratet, e-reseptforvaltningen, postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo)

Skaff deg en Medisinliste

En medisinliste viser ikke hvor mange ganger du har igjen på reseptene, men gir en oversikt over hvilke legemidler du bruker. En slik liste kan redde liv. Les mer om fordelene med en medisinliste.

Her kan du få mer informasjon

E-resept-telefonen (åpen mandag-fredag mellom 08.00-15.30): 800HELSE (800 43 573) 

Kilder: Helsedirektoratet, Helsenorge

Oppdatert: Januar 2016