Gyldighet på resepter

Visste du at resepter har en begrenset gyldighet? Og at det er forskjell i hvor lenge ulike typer resepter er gyldige? Her finner du mer informasjon om dette.

Bilde av en kalender

Resepter er gyldige i 1 år fra utstedelsesdato, men bare for de legemidler og mengder som rekvirent har skrevet. Resepter på p-piller er gyldige i 3 år.

For at en papirresept skal være gyldig må den inneholde følgende informasjon:

  • Pasientnavn (dyreeiers navn), fødselsnummer og adresse
  • legens underskrift, Id-nummer, arbeidssted, stempel, telefonnummer og dato utstedt.

For en elektronisk resept (e-resept) skjer dette automatisk når legen legger inn resepten i databasen (reseptformidleren).

Resepten kan være gyldig for flere gangers ekspedisjon

For legemidler som ikke er A- eller B-preparat kan legen skrive på resepten at legemidlet kan utleveres flere ganger. Dette gjøres ved at legen under det enkelte legemiddels bruksanvisning skriver Reit I-semel, Reit II-bis, Reit III-ter og så videre. Dette betyr at legemidlet kan ekspederes 1 gang, 2 ganger og så videre, i tillegg til den første ekspedisjonen.

  • Resepter på narkotiske stoff (A-preparat) er gyldige i 1 år, men kun for en gangs ekspedisjon (det finnes noen få unntak). Papirresepten tas inn av apoteket etter ekspedisjon og arkiveres i 5 år, for e-resepter går dette automatisk.
  • Resepter på sterke smertestillende, vanedannende og beroligende legemidler (B-preparat) er gyldige i 1 år, men kun for en gangs ekspedisjon (det finnes noen få unntak). Papirresepten tas inn av apoteket etter ekspedisjon og arkiveres i 1 år. Derfor er det viktig at rekvirent ikke skriver andre legemidler på samme resept. For e-resepter går dette automatisk.
  • I noen tilfeller ved medisinsk utstyr skriver legen at resepten skal gjelde for forbruk i inntil 1 år. Dersom det er en blå resept er mengdene som utleveres avhengig av hvilke retningslinjer HELFO har gitt for det aktuelle medisinske utstyret.

 

Revisjonshistorikk

Sist oppdatert: Januar 2015