Gyldighet på resepter

Visste du at resepter har en begrenset gyldighet? Og at det er forskjell i hvor lenge ulike typer resepter er gyldige? Her finner du mer informasjon om dette.

Bilde av en kalender

Alle resepter er gyldige i maks 1 år etter at de har blitt skrevet ut. Det betyr at selv om det er mer igjen på resepten når det har gått et år må man uansett få en ny resept.

Ofte vil man få en resept hvor det står et gitt antall pakker. Når man har hentet ut alle pakkene på resepten er resepten tom, selv om det ikke har gått 1 år.

Det fins kun ett unntak. Resepter på p-piller er gyldige i 3 år.

For at en resept skal være gyldig må den inneholde følgende informasjon:

  • Pasientnavn (evt. dyreeiers navn hvis det er en veterinærresept), fødselsnummer og adresse.
  • Legens/veterinærens underskrift, ID-nummer, arbeidssted, stempel, telefonnummer og dato utstedt.

For en elektronisk resept (e-resept) skjer dette automatisk. Hvis du derimot får en papirresept kan det være greit å forsikre deg om at all informasjon står påført, hvis ikke kan det i verste fall bety at du ikke får hentet ut resepten din.

Resepten kan være gyldig for flere gangers ekspedisjon

Legen kan skrive på resepten at legemidlet kan utleveres flere ganger. Dette gjøres ved at legen skriver antall "reit" for hvert legemiddel. Ordet "Reit" stammer fra latin, og er en forkortelse for ordet "Reiterare", som betyr "gjenta". Hvis legen skriver kun Reit betyr det at man kan få ut en runde til med legemidler, i tillegg til den første gangen. Hvis det står Reit-II kan man totalt hente ut tre ganger. Reit-III betyr totalt 4 ganger, osv.

Kilder: Helsenorge, Statens legemiddelverk

Oppdatert: Oktober 2016