Legitimasjonsplikt i apotek

Alle som henter resepter eller skal ha reseptopplysninger må vise legitimasjon dersom de ikke er kjent for apotekpersonalet. Her kan du lese mer om hvorfor.

Bilde av dame som viser legeitimasjon

Når e-resept ble innført ble det større behov for sikker identifisering av kunden når legemidler eller informasjon skal hentes ut fra apoteket. Derfor må alle apotekkundere vise legitimasjon når de skal hente e-resept eller motta reseptopplysninger. Hvis man henter for andre må man ha fullmakt.

Grunnen til at det er så strenge krav er for å beskytte noen av de mest private opplysningene vi har. Hvis apotekpersonalet ikke kjenner kunden fra før, er legitimasjon og fullmakt den eneste måten å sikre at person- og helseopplysninger ikke leveres ut til uvedkommende.

Ekstra varsomhet når andre henter resept

Kravene til sikker håndtering av informasjon i apotek gjelder enten det dreier seg om å hente ut et legemiddel til seg selv eller for andre, eller det dreier seg om opplysninger om hvilke elektroniske resepter man har liggende. Skal man hente varer eller be om informasjon på vegne av andre, finnes det et eget fullmaktsskjema som kan brukes. Dette kan man få utlevert fra apotek, eller man kan laste ned fra nettet på www.apotek.no/fullmakt.

Apotek har ikke lov til å gi reseptinformasjon over telefon

Apoteket har ikke lov til å gi ut helse- og personopplysninger via telefon. For å få informasjon om resepter må man derfor oppsøke et apotek, eller logge seg inn på www.mineresepter.no.

Kilder: Apotekforeningen, Helsenorge, Statens legemiddelverk

Oppdatert: Oktober 2016