Legitimasjonsplikt i apotek

Fra mai 2014 må alle som henter resepter eller reseptopplysninger vise legitimasjon dersom de ikke er kjent for apotekpersonalet. Her kan du lese mer om hvorfor.

Bilde av dame som viser legeitimasjon

Med e-resept har det blitt større behov for sikker identifisering av kunden når legemidler eller informasjon skal hentes ut fra apoteket. Derfor vil apotekkundene oppleve at de nå må vise legitimasjon, og at de må ha fullmakt om de henter for andre.

Hvis apotekpersonalet ikke kjenner kunden fra før, er legitimasjon og fullmakt den eneste måten å sikre at person- og helseopplysninger ikke leveres ut til uvedkommende. Formålet er å beskytte noen av de mest private opplysningene vi har.

Økte krav til sikkerhet

Rutinene skal sikre at alle apotek følger en felles standard for informasjonssikkerhet. De er laget i tråd med den statlige Norm for Informasjonssikkerhet i Helsevesenet, og gjeldende lover og forskrifter. 

Før hadde kunden en papirresept å levere til apoteket. Nå sier kunden bare et fødselsnummer som grunnlag for å finne frem en elektronisk resept. Da er det nødvendig at kunden kan dokumentere at han har rett til å hente ut resepten eller informasjonen.

Ekstra varsomhet når andre henter resept

Kravene til sikker håndtering av informasjon i apotek gjelder enten det dreier seg om å hente ut et legemiddel til seg selv eller for andre, eller det dreier seg om opplysninger om hvilke elektroniske resepter man har liggende. Skal man hente varer eller be om informasjon på vegne av andre, finnes det et eget fullmaktsskjema som kan brukes. Dette finnes i apotekene, eller kan lastes ned fra nettet på www.apotek.no/fullmakt.

Unngår reseptinformasjon på avveie

De nye rutinene er også klare når det gjelder å gi pasientinformasjon over telefon. Apoteket skal ikke levere ut helse- og personopplysninger via telefon uten at den ansatte er helt sikker på at hun snakker med rett person. Du kan selv se dine gyldige resepter ved å gå inn på www.mineresepter.no

Oppfordringen er derfor: Vis alltid legitimasjon uoppfordret når du ber om reseptinformasjon eller henter legemidler og medisinsk forbruksmateriell etter resept. Det gir økt sikkerhet, raskere ekspedisjon, og du slipper å si personnummeret ditt høyt.

Publisert: Mai 2014