Oppbevaring av resepter

Apotek 1 tilbyr å oppbevare resepten for deg når den gjelder flere ganger. Før neste ekspedisjon kan du ringe apoteket slik at legemidlene er klare til deg ved henting.

Bilde av reseptboks

Apotek 1 tilbyr å oppbevare resepten for deg dersom den er gyldig for flere ekspedisjoner. Det er flere fordeler med dette:

  • Skulle du være et annet sted i landet og plutselig trenge mer legemidler, kan du ringe apoteket du har resepten oppbevart på. Vi er behjelpelige med å overføre resepten til det apoteket du ønsker.
  • Har du en kronisk sykdom og henter mange legemidler samtidig, kan det være smart å ringe apoteket på forhånd. Da kan legemidlene på resepten din gjøres klare til du kommer.
  • En del steder i Norge er det langt til nærmeste apotek og du kan ha rett til å få legemidlene sendt hjem til deg. Gjelder resepten din flere ganger kan du levere den inn på nærmeste apotek. Når du trenger legemidlene ringer du apoteket og avtaler forsendelse.

E-resept (elektroniske resept) innføres nå i hele Norge. Når legen din lager en slik resept overføres den til en database (Reseptformidleren) som alle apotek har tilgang til. Av denne grunn vil det bli mindre og mindre papirresepter som oppbevares på et spesifikt apotek. Apotek har nå, av personvernhensyn, ikke mulighet til å opplyse deg via telefon hvilke e-resepter du har.

Dersom du ønsker at apoteket skal klargjøre resepten din på forhånd eller avtale forsendelse, kan du ringe apoteket og be de om dette, men du må da vite navnet på det/de legemidlene det gjelder. Apoteket klargjør deretter resepten/reseptene dersom de finner tilgjengelige e-resepter i databasen. Vil du selv ha full oversikt over hvilke resepter du til enhver tid har liggende, kan du gjøre dette via Mine resepter. Ønsker du at apoteket skal klargjøre resepten din med jevne mellomrom, kan du opprette det som kalles Reseptavtale.

Revisjonshistorikk

Sist oppdatert: Januar 2015