Snart er papirresepter historie

Elektroniske resepter har stort sett erstattet de tradisjonelle papirreseptene, og er trygge og enkle å bruke. Du kan ikke lenger glemme eller miste resepten din, i tillegg er det liten risiko for forfalskede resepter. Her finner du informasjon om hvordan ordningen fungerer hos legen og i apoteket.

Bilde av skrivemaskin

Hvordan fungerer en e-resept?

Hos lege

  • Legen informerer deg om e-resept
  • Legen gjør klar resepten på datamaskinen og sender den elektronisk til en sentral database (Reseptformidleren)
  • Du får ingen papirresept, men kan få en utskrift som viser hva du har resept på

På apotek eller hos bandasjist

  • Du tar kølapp for resepter
  • Når du blir ekspedert sier du at du har e-resept, og viser legitimasjon
  • Den ansatte søker fram resepten i databasen, ekspederer den og leverer deg varen
  • Du kan få vite om du har mer igjen på resepten og du kan få en liste over de gyldige e-reseptene dine

Se også figuren nedenfor:

 illustrasjonsbilde eresept

(Illustrasjon: Monica Egeli/Andvord Grafisk, i samarbeid med Helsedirektoratet)

Helsedirektoratets sider finner du utfyllende informasjon. 

Hvordan kan du som kunde ha oversikt over reseptene dine?

Mine Resepter  kan du til en hver tid selv følge med på reseptene dine. Ordningen gjelder også dine barns resepter (0-16 år) eller andre du har fullmakt til å hente for.

Av personvernhensyn kan ikke apotekene svare på spørsmål om e-reseptene dine over telefon. Vi må være trygge på at sensitive personopplysninger blir gitt til riktig person.

Hente for andre?

Dersom du selv ikke har anledning til å hente resepten din kan du be andre om å hente for deg. Husk at personen som henter for deg må ha med seg en fullmakt. For din egen sikkerhet blir vedkommende også bli bedt om å vise egen legitimasjon og din legitimasjon eller kopi av din legitimasjon. Ved låst resept må man ha med resepten sitt referansenummer.

Sykehusene får også e-resept

Alle apotek og de fleste legekontor i Norge har innført e-resept. Nå står sykehusene for tur, men foreløpig er det kun enkelte sykehus som har tatt i bruk systemet.. Du kan finne oppdatert informasjon på nettsidene til de regionale helseforetakene.

Les mer:

Kilder: Helsedirektoratet

Oppdatert: Januar 2016