Trygg lagring av e-resept

Elektroniske resepter (e-resepter) ligger lagret i en sentral database som kalles Reseptformidleren. Hvordan kan du som pasient være sikker på at uvedkommende ikke får tilgang til informasjon om din helsetilstand?

Bilde av reseptblokk

Her lagres e-resepten din

Når legen din lager en e-resept, blir informasjonen kryptert og lagret i en sentral database som kalles Reseptformidleren. En e-resept er bare tilgjengelig for den som behandler resepten (apotek, bandasjist eller forskrivende lege), og kun med din tillatelse. Bandasjister har kun innsyn i e-resepter for bandasjistvarer.

Resepten søkes fram bare når du ber om det. Du må vise legitimasjon dersom apoteket ikke kjenner deg. Det samme gjelder dersom du kun ønsker en utskrift av dine resepter. Dette er med på å forhindre at personsensitiv informasjon kommer på avveie. Hvis en annen person skal hente for deg må personen kunne fremvise fullmakt fra deg og gyldig ID.

Følg med på historikken

Reseptformidleren loggfører hvem som laster ned resepten og hva som blir gjort med den. Du kan selv se loggen i tjenesten Mine resepter på internett. Her får du også oversikt over dine gyldige resepter.

For å bruke denne tjenesten må du ha elektronisk ID, siden reseptopplysninger krever høyeste sikkerhetsnivå. Les mer om ordningen.

Resepten kan ”skjules” i systemet

Hos legen kan du dersom du ønsker det be om en låst resept som ikke er søkbar i Reseptformidleren. Du vil da få et referansenummer som må oppgis til apotek eller bandasjist når du skal hente resepten din.

En låst resept er teknisk sperret for innsyn fra andre enn den som kjenner referansenummeret. Mister du referansenummeret kan du få det opplyst på nytt av legen, eller finne det på tjenesten Mine resepter.

Sikkerheten i apoteket

Alle apotekansatte har fått opplæring for å sikre en trygg overgang fra papirbasert til elektronisk resepthåndtering. Personer som yter helsehjelp i apotek, eller har tilgang til personsensitiv informasjon i apotek omfattes av helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt.

Ansvarsforhold og regelverk knyttet til utlevering av legemidler er ikke endret ved innføring av e-resept. Apoteket skal forsikre seg om at rett person henter legemidlene. Alle må vise legitimasjon, og fremvise fullmakt hvis de henter for en annen, dersom de ikke er kjent for apotekpersonalet. Dette gir økt sikkerhet, raskere ekspedisjon, og man slipper å si personnummeret sitt høyt.

Det er svært høy sikkerhet mot falske resepter siden alle e-resepter må signeres elektronisk av legen.

Lagring og sletting av informasjon

Når du har hentet ut en e-resept sendes en utleveringsmelding tilbake til Reseptformidleren og videre til legen som har skrevet ut resepten. Fastlegen din kan også få en melding dersom du har samtykket til dette.

Dokumentasjon om ekspedisjonen blir lagret både lokalt på apoteket og i Reseptformidleren. Dersom du går til et annet apotek neste gang du skal hente noe på samme resept, vil utleveringsmeldingen vise hva som tidligere har blitt utlevert på resepten.

En e-resept blir liggende i Reseptformidleren i en måned etter at den er ferdig ekspedert. Av personvern blir både resept og historikken deretter slettet. Resepter som er tilbakekalt av lege, eller utløpt på dato blir slettet umiddelbart og vil ikke være søkbare.

Kilder: Helsedirektoratet, Helsenorge, Apotekforeningen

Oppdatert: Oktober 2016