La oss snakke om piller og sånt – om ungdom og legemiddelbruk

Undersøkelser viser at mer enn en fjerdedel av norske 15 og 16-åringer bruker smertestillende legemidler daglig eller ukentlig. En av årsakene til det høye forbruket er for lite kunnskap om legemiddelbruk, og dette ønsker Apotek 1 nå å gjøre noe med.

Bilde av tomt pillebrett

Det er bekymringsverdig at mange unge bruker reseptfrie legemidler såpass ofte og Apotek 1 etterlyser mer undervisning om legemidler og holdningsskapende arbeid i skolen. Vi ønsker å hjelpe skoler som vil lære elevene mer om legemidler, sier kommunikasjonsansvarlig Gunhild Kile Sandvik i Apotek 1.

Holdningsskapende arbeid nødvendig

Det er flere årsaker til det høye forbruket av smertestillende legemidler. Høyt stressnivå blant ungdommer og økt tilgjengelighet av legemidler kan være noe av forklaringen. -Vi i Apotek 1 kan ikke gjøre noe med stressnivået, men vi kan dele av vår kunnskap og forhåpentlig gjøre det lettere for ungdommen å ta riktige valg når det gjelder legemiddelbruk.

I dag er det lite eller ingen undervisning om legemidler i skolen. Når over halvparten av reseptfrie smertestillende legemidler selges utenfor apotek, på steder der man ikke kan få råd og informasjon, er det nødvendig å heve det generelle kunnskapsnivået om legemidler. Undersøkelsene viser at ungdommer i stor grad arver foreldrenes holdninger til legemiddelbruk, og at det er hjemme de får tak i legemidlene. Det er også mye som tyder på at ungdom tar med seg medisinvanene sine videre inn i voksenlivet.

Apotek 1 tilbyr klasseundervisning

Ved å lære mer om legemidler i skolen tror vi at ungdommene står bedre rustet til å ta riktige valg når det gjelder legemiddelbehandling. Noen er redde for å bruke legemidler, mens andre har et for høyt forbruk. Økt kunnskap vil forhåpentlig bidra til at ungdommer får bedre nytte av legemidler, og unngår skadelig bruk.

Et av samfunnsoppdragene til apotek er å bidra til riktig legemiddelbruk, og Apotek 1 er Norges største apotekkjede med apotek over hele landet. Dette skoleåret ønsker vi å tilby ungdomsskoler og videregående skoler en klassetime der våre farmasøyter snakker om legemidler og holdninger til legemiddelbruk. Videre er det også vårt håp at dette er med på å øke kunnskapen om legemidler, samt å få flere søkere til farmasifag.

Kontaktinformasjon

Skoler som ønsker undervisning kan sende en henvendelse til skolepresentasjon@apotek1.no 

Referanser: Skarstein m-fl. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Vol.28, Issue 1; 49-56, March 2014,  T.Holager m-fl. Tidsskr Nor Legeforen 2009, 129:1451 – 4; K. Furu -fl.. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:2759 – 61

Publisert: 25. september 2014