Bilde av dame med hodepine

Hodepine

Som oftest er hodepine helt ufarlig, men det kan være et symptom på alvorlig sykdom. Hodepine deles inn i ulike typer, for eksempel: tilfeldig hodepine, spenningshodepine, migrene og clusterhodepine.

 • Tilfeldig hodepine

  Kan skyldes forkjølelse, feber, støy, for mye alkohol eller at du er ekstra trett. Dersom hvile eller søvn ikke hjelper kan denne type hodepine behandles effektivt med reseptfrie legemidler.

 • Spenningshodepine (stresshodepine, tensjonshodepine)

  Beskrives ofte som et "trykkende bånd" rundt hodet og mange er i tillegg stive og ømme i nakke og skuldre. Kan vare noen timer, dager, uker eller til og med måneder. Årsakene kan være stress, muskelspenninger, feil arbeidsstilling, synsfeil eller lite søvn.

  Smertestillende fjerner symptomene, men ikke årsaken. Får du denne typen hodepine ofte, eller den varer lenge, bør du gjøre noe med årsaken, eller kontakte lege.

 • Migrene

  Migrene kjennetegnes av kraftige bankende hodesmerter, som regel bare på den ene siden av hodet. Migrene kommer som anfall og varer fra 4 til 72 timer. Man kan bli kvalm, kaste opp og bli ømfintlig for lys og lyd. Migrene kan blant annet utløses av menstruasjon, for lite søvn, stress, alkohol og sjokolade. Det finnes effektive legemidler på resept mot migrene. Hvis man mistenker migrene, bør man kontakte lege. 

 • Clusterhodepine

  Clusterhodepine (klasehodepine) er anfallsvis hodepine som skiller seg fra migrene blant annet ved større smerteintensitet, kortere varighet og større hyppighet. Det er vanlig å få mellom ett og fire anfall i døgnet som kan vare inntil 3 timer. Anfallene kommer gjerne jevnlig over en periode på 4 til 12 uker. Hvis man er plaget av dette bør man kontakte lege.

 • Hva kan du gjøre selv?
  • Litt ekstra hvile og et kaldt omslag på pannen kan hjelpe.
  • Plages du ofte, kan det være lurt å føre en dagbok for å finne ut hva det er som gir deg hodepine (lite søvn, lavt væskeinntak, uregelmessige måltider, alkohol, stress)
  • Har du spenningshodepine kan avslapningsøvelser eller massasje være til hjelp. Ta en pause, gå en tur og sørg for regelmessig fysisk aktivitet.
 • Smertestillende legemidler til egenbehandling

  Reseptfrie smertestillende legemidler som inneholder paracetamol er førstevalg ved mild til moderat tilfeldig hodepine og kortvarig spenningshodepine. Reseptfrie legemidler som inneholder NSAIDs (f.eks ibuprofen, acetylsalisylsyre og diklofenak) kan forsøkes dersom paracetamol ikke har tilstrekkelig effekt. Vær oppmerksom på at legemidler som inneholder NSAIDs ikke kan brukes av alle

  Smertestillende kan fåes som tabletter, smeltetabletter, brusetabletter, mikstur, granulat, pulver, kapsler eller stikkpiller.

 • Riktig bruk av smertestillende legemidler
  • Følg bruksanvisningen på pakningen og les pakningsvedlegget før bruk.
  • Vær forsiktig med å kombinere ulike reseptfrie smertestillende legemidler.
  • Bruker du reseptpliktige legemidler, spør oss om de kan kombineres med reseptfrie smertestillende legemidler.
  • Dersom du har hodepine med samtidig kvalme, kan stikkpiller være et alternativ.
  • Unngå å bruke smertestillende legemidler daglig, eller nesten daglig. Regelmessig bruk kan i løpet av få måneder føre til legemiddelindusert hodepine.
 • Når bør man kontakte lege?
  • Ved hodepine med kvalme og brekninger.
  • Ved hodepine med feber, utslett og stiv nakke.
  • Hvis man opplever forandring i hodepinemønsteret.
  • Ved hodepine som tiltar i styrke og varighet.
  • Ved nyoppstått hodepine hos personer eldre enn 50 år.
  • Ved hodepine i forbindelse med synsforstyrrelser, lammelse, slapphet eller problemer med å gå.
  • Ved kraftig eller gjentatte episoder med hodepine hos barn.
 • Les mer

  Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok, Legemiddelhåndboka for helsepersonell, Helsenett, Felleskatalogen.
  Sist oppdatert: Desember 2012