Guide: Velg rett hjelp mot feber/smerte

Hvilket smertestillende bør gis til barn? Hva er beste smertelindring ved tannpine?  Det finnes mange ulike typer reseptfrie legemidler mot feber og smerter. Her får du hjelp til å velge riktig produkt til ditt behov.

Bilde av piller og et termometer

Valg av riktig produkt

Legemidler med paracetamol kan brukes av de fleste, og er førstevalg ved feber og smerter hos barn og voksne. Ibuprofen er også et alternativ til voksne og barn over 1 år, men vær oppmerksom på at ikke alle kan bruke dette legemiddelet.

 • Velg egnet legemiddelform:
  • Tabletter er gjerne enklest å bruke for voksne og større barn.
  • Mikstur, smeltetabletter og brusetabletter er lett å gi til små barn og anbefales som førstevalg. Disse gir rask effekt.
  • Stikkpiller anbefales ved samtidig kvalme og oppkast, eller hvis barn spytter ut medisiner som gis via munnen. Stikkpiller tar noe lengre tid før det virker og opptaket kan variere.
 • Til barn må dosen alltid tilpasses barnets vekt og alder.
 • Reseptfrie legemidler bør kun brukes i korte perioder. Har du behov for hyppig eller langvarig bruk, bør du snakke med lege.
 • Bruker du legemidler på resept, bør du spørre på apoteket om de kan kombineres med reseptfrie legemidler. Dette gjelder også andre reseptfrie legemidler og naturmidler.

Vær forsiktig med å kombinere ulike reseptfrie legemidler uten å ha avtalt dette med lege eller farmasøyt. Les pakningsvedlegget nøye før bruk og følg doseringen.

Riktig bruk av reseptfrie legemidler mot feber

Feber er en del av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner og immunsystemet arbeider mest effektivt ved temperatur mellom 38 og 39 °C. Det er derfor ikke hensiktsmessig å ta febernedsettende legemidler ved moderat feber hvis du ikke er plaget av smerter eller har kraftig nedsatt allmenntilstand. Man blir altså ikke raskere frisk ved å redusere feberen, men allmenntilstanden bedres midlertidig. Dette kan være aktuelt for eksempel for å få i barn nok væske. Les mer om feber hos barn og voksne.

Dosene bør gis med jevne mellomrom for å unngå store svingninger i temperaturen.

Kontakt lege:

 • Ved feber hos barn under 3 måneder.
 • Ved feberkramper hvis det er første gang barnet får dette, eller feberkrampene varer mer enn 3 minutter.
 • Ved svært nedsatt allmenntilstand og/eller mistanke om alvorlig sykdom.
 • Ved mistanke om hjernehinnebetennelse. Symptomer er sløvhet, oppkast, nakkestivhet og utslett i form av små rødfiolette prikker som ikke blir borte når du presser siden av et glass mot huden.
 • Ved feber lenger enn 3-4 dager.

Riktig bruk av reseptfrie legemidler mot smerte

Smerte er en subjektiv ubehagelig opplevelse og er vanlig ved en rekke ufarlige tilstander som muskelsmerter etter trening, stress eller menstruasjonssmerter. Slik smerte går ofte over av seg selv uten behandling. Søvn, hvile, mat, drikke og fysisk aktivitet har gunstig virkning på mange smertetilstander og bør alltid forsøkes først.

Smertestillende legemidler som selges uten resept er velegnet til å behandle milde og moderate smerter i korte perioder. Eksempler på smerter som egner seg for behandling er tilfeldig hodepine, plagsomme menstruasjonssmerter, tannsmerter og muskelsmerter.

 • Paracetamol er generelt førstevalget ved kortvarige, moderate smerter, da det har god effekt, få bivirkninger og kan brukes av de fleste.
 • Ved smerter i tenner, muskler og ledd anbefales gjerne ibuprofen, eventuelt diklofenak, men disse legemidlene kan ikke brukes av alle (Les mer under NSAIDs senere). Alternativ er paracetamol.
 • Ved sterke menstruasjonssmerter er naproxen, ibuprofen eller diklofenak å anbefale.
 • Ibuprofen gel eller Voltarol Forte gel brukes ved lokalbehandling ved forstuing eller forstrekning.
 • Aspirin og Fenazon-Koffein regnes ikke som førstevalg ved smerter.

Dersom du bruker smertestillende og smertene ikke forsvinner i løpet av kort tid, bør du ta kontakt med lege. Langvarig eller hyppig bruk av reseptfrie smertestillende legemidler bør unngås. Dette gjelder også dersom du ikke vet hva årsaken til smertene er, eller om smerten kommer akutt.

Ulike legemiddelformer

Det finnes mange ulike legemiddelformer å velge mellom. Her kommer noen tips til når de ulike formuleringene kan brukes:

 • Tabletter: Den vanligste formuleringen. Kan brukes av større barn og voksne. Kan deles hvis den har delestrek.
 • Brusetabletter: Kan brukes av større barn og voksne som har problemer med å svelge. Brusetabletter løses i vann. Brusetabletter inneholder natrium og skal brukes med forsiktighet dersom du har fått beskjed om å bruke lite salt (natriumklorid) i kosten. Kan deles en gang, men pass på at den delen som ikke brukes holdes borte fra fuktighet.
 • Smeltetabletter: Finnes i styrker til både barn og voksne. Tabletten skal suges. Den løser seg raskt opp i munnen ved kontakt med spyttet. Kan eventuelt løses opp i litt væske først.
 • Mikstur: Er velegnet for barn. Voksne kan også bruke mikstur, men må da ta store mengder for å få rett dose. Bruk alltid måleredskap ved oppmåling av riktig mengde. Kjøkkenredskap er unøyaktige og egner seg ikke til dosering av legemidler. Riktig måleutstyr (sprøyte uten spiss, medisinskje eller målebeger) får du på apoteket dersom det ikke følger med i pakken.
 • Stikkpiller: Finnes i styrker til både barn og voksne. Veldig godt egnet til de aller minste barna. Passer til alle som plages med kvalme, og som ikke orker å ta noe via munnen. Stikkpiller skal ikke deles.
 • Gel: Skal kun brukes av voksne og barn over 12 år. Godt egnet ved milde til moderate forstrekninger/forstuinger. Det er viktig at gelen masseres inn i huden i et par minutter slik at blodsirkulasjonen settes i gang. Skal ikke brukes dersom huden er skadet.
 • Oppløselige tabletter: Løses i vann og drikkes.
 • Granulat: Egnet til voksne og barn over 8 år. Granulat er korn som bør tas direkte i munnen/på tunga og svelges uten vann.
 • Pulver: pulver til oppløsning i varm væske

Reseptfrie legemidler mot feber og smerter - en oversikt

Paracetamol

 • Virker smertestillende og febernedsettende
 • Aktuelle produkter: Pamol, Panodil/Panodil Zapp, Paracet, Pinex (finnes som: mikstur, stikkpiller, granulat, pulver, brusetabletter, smeltetabletter og tabletter.)
  • Egnet til: Voksne og barn, gravide, ammende, personer med magesårproblemer, astmatikere, personer med hjertesvikt
  • Ikke egnet til: Personer med nyre- eller leversykdom
    
 • Paracetamol i kombinasjon med koffein: Paracetduo (finnes som tabletter)
  • Egnet til voksne og barn over 15 år
  • Ikke egnet til: Barn under 15 år, gravide, ammende, personer med nyre- eller leversykdom. 
    
 • Paracetamol i kombinasjon med acetylsalisylsyre og koffein
  • Til behandling av mild til moderat hodepine.
  • Aktuelt produkt: Paralen (finnes som tabletter)
   • Egnet til voksne og barn over 12 år.
   • Ikke egnet til: Barn under 12 år, barn i alderen 12-17 år med viral febersykdom, gravide, personer med magesårproblemer eller økt blødningstendens, personer med nedsatt lever-, nyre- eller hjertefunksjon.

Unngå langvarig bruk av høye doser paracetamol, da det kan skade leveren. Paracetamol bør ikke kombineres med alkohol, da dette også kan påvirke leveren.

NSAIDs

Ikke steroide-betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) er en gruppe legemidler som virker smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende. NSAIDs kan gi bivirkninger for utsatte grupper, det er derfor viktig å forsikre seg om at man kan bruke de:

 • NSAIDs påvirker mageslimhinnen og kan gi magesmerter, halsbrann og kvalme
 • Langvarig bruk kan gi magesår hos enkelte. De som har en magesårproblematikk, skal av den grunn være svært forsiktig med bruk av slike legemidler.
 • Det er ikke anbefalt for astmatikere å bruke slike midler, dersom en av legemidlene tidligere har utløst astmaanfall.
 • Det har vist seg at NSAIDs kan føre til vansker med å bli gravid. Dersom du planlegger å bli gravid kan det være lurt å unngå bruk av disse legemidlene.
 • Personer med hjertesvikt, nyresykdom eller mage/tarmsykdom, bør rådføre seg med lege før de bruker disse legemidlene.
 • Ved bruk av gel som inneholder NSAID kan huden bli ekstra sensitiv for sterkt sollys (også solarium). Det er av den grunn anbefalt å unngå sterkt sollys på det området som behandles så lenge gelen brukes og i to uker etter avsluttet behandling.

Ibuprofen

 • Aktuelle produkter: Ibumetin, Ibux (finnes som: mikstur, tabletter, kapsler, gel)
  • Egnet til: Voksne og barn over 1 år, under 1 år kun etter avtale med lege, ammende 
  • Ikke egnet til: Gravide, personer med magesårproblemer, astmatikere, personer med hjertesvikt, personer med nyre- eller leversykdom

Diklofenak

 • Aktuelle produkter: Voltarol (finnes som tabletter, kapsler, gel)
  • Egnet til: Voksne og barn over 14 år.
  • Ikke egnet til: Barn under 14 år, gravide, ammende, astmatikere, personer med magesårproblemer, personer med hjerte-/karsykdom eller høy risiko for å utvikle hjerte-/karsykdom, personer med nyre- eller leversykdom.
  • Legemidler som inneholder diklofenak kan være forbundet med en økning i risiko for hjerte- og karsykdom, spesielt ved bruk av høye doser og ved langtidsbehandling. Legemiddelverket advarer derfor mot bruk av diklofenak hos pasienter med, eller som har høy risiko for å få hjerte- og karsykdom. Les anbefalingene her. Forsiktighetsreglene gjelder ikke for diklofenak som smøres på huden (gel).

Acetylsalisylsyre

 • Aktuelle produkter: Aspirin (finnes som tabletter)
  • Egnet til: Voksne og barn over 12 år
  • Ikke egnet til: Barn under 12 år, gravide, ammende, personer med magesårproblemer, astmatikere, personer med hjertesvikt, personer med nyre- eller leversykdom

Naproksen

 • Virker smertestillende og betennelsesdempende ved menstruasjonssmerter
 • Aktuelle produkter: Naproxen, Proxan (finnes som: tabletter)
  • Egnet til: Voksne og barn over 12 år, ammende.
  • Ikke egnet til: Barn under 12 år, gravide, personer med magesårproblemer, astmatikere, personer med hjertesvikt, personer med nyre- eller leversykdom

Andre smertestillende:

Fenazon og koffein

Fenazon i kombinasjon med koffein virker smertestillende. Den smertestillende effekten av fenazon er likevel ikke så godt vitenskapelig undersøkt som de andre legemidlene.

 • Aktuelle produkter: Fanalgin, Fenazon-Koffein, Fenazon-Koffein sterke (finnes som tabletter)
  • Egnet til: Voksne og barn over 12 år.
  • Ikke egnet til: Barn under 12 år, gravide, ammende, personer med magesårproblemer, personer med nyre- eller leverfunksjon.

Forsiktighetsregler: Koffein-innholdet i fenazonpreparatene kan gi hjertebank, uro, søvnløshet, skjelvinger og kvalme, økt dannelse av magesaft. Fenazon kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige allergiske reaksjoner. Ved langtidsbruk kan hodepine utvikles eller forverres, og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av fenazon + koffein bør lege kontaktes. Lang tids bruk kan forårsake hodepine når behandlingen avbrytes.

Produktene over er reseptfrie legemidler. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kommer i forskjellige styrker og legemiddelformer tilpasset ulike behov (f.eks alder og vekt). Les alltid pakningsvedlegget for å være sikker på at du kan bruke produktet.

Gravide og ammende

Legemidler som inneholder paracetamol er som regel førstevalget mot feber og smerter hos gravide. Nye studier har antydet at langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet kan påvirke barnets nevrologiske utvikling i de første barneårene. Europeiske legemiddelmyndigheter vurderer nå om disse resultatene bør gi grunnlag for nye råd om bruk av paracetamol i svangerskapet. Inntil videre anbefales det at paracetamol brukes i lavest mulig effektive dose, og over så kort tid som mulig. Kontakt lege ved langvarige smerter og stadig behov for smertestillende. En del smertetilstander hos gravide kan behandles på annen måte.

Bruk av NSAIDs (ibuprofen, diklofenak, acetylsalisylsyre, naporoksen) tidlig i svangerskapet kan gi fosterskader og medføre økt risiko for abort, og skal derfor ikke brukes i 1. eller 2. trimester hvis ikke det er strengt nødvendig. Legemidlene skal heller ikke brukes av kvinner som er mer enn 6 måneder hen i graviditeten (3. trimester) da det kan gi økt fare for nevralrørsskader og komplikasjoner ved fødselen.

Paracetamol, ibuprofen og naproksen går alle over i morsmelken, men i liten grad. Det er ikke sannsynlig at barn som ammes påvirkes hvis mor tar legemidlene som beskrevet i pakningsvedlegget.

Blodfortynnende midler

Det tryggeste valget av smertestillende og febernedsettende når man bruker blodfortynnende legemidler er produkter med paracetamol. Vær nøye med å følge anbefalt dosering. Legemidler som inneholder NSAIDs øker blødningsfaren og bør ikke kombineres med blodfortynnende legemidler.

Unngå å kombinere flere smertestillende

Som hovedregel bør man unngå å kombinere flere slags reseptfrie smertestillende legemidler. I noen tilfeller kan det likevel være ok, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hos Apotek 1 kan du snakke med farmasøyter som gjør en vurdering av akkurat ditt behov.

Overforbruk og forgiftninger

Unngå å bruke smertestillende legemidler daglig, eller nesten daglig uten å ha avtalt dette med legen din. Regelmessig bruk kan i løpet av få måneder føre til legemiddelindusert hodepine .

Ved forgiftninger eller mistanke om forgiftning må Giftinformasjonen kontaktes øyeblikkelig på telefon 22 59 13 00. De har døgnåpent.

Kilder: Felleskatalogen, Apotek1.no, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Smertestillende midler (Apotekforeningen), Feber hos barn (Apotekforeningen), Statens Legemiddelverk. 

Oppdatert: Juli 2013