Guide: Velg rett hjelp mot feber/smerte

Det fins mange ulike typer reseptfrie legemidler mot feber og ulike typer smerter. Her får du hjelp til å velge riktig legemiddel til ditt behov.

Bilde av piller og et termometer

Se en enkel plansje med oversikt over hva som skal brukes for hva her. For mer detaljer, les i saken nedenfor.

Valg av riktig produkt

Tenk gjennom før bruk av reseptfrie smertestillende/febernedsettende

 • Smerte er en subjektiv ubehagelig opplevelse og er vanlig ved en rekke ufarlige tilstander som muskelsmerter etter trening, stress eller menstruasjonssmerter. Slik smerte går ofte over av seg selv uten behandling. Søvn, hvile, mat, drikke og fysisk aktivitet har gunstig virkning på mange smertetilstander, og bør alltid forsøkes først.
 • Reseptfrie smertestillende er kun ment for å brukes over en kort periode. Hvis feberen eller smertene ikke forsvinner i løpet av kort tid, bør man alltid ta kontakt med legen. Dette gjelder også dersom du ikke vet hva årsaken til smertene er, eller om smerten kommer akutt.
 • Det er viktig å velge riktig behandling til dine smerter for å få den effekten du håper på og unngå bivirkninger. Er du usikker på hva du skal ha, snakk med legen din eller apotek.
 • Man bør generelt unngå å kombinere ulike typer reseptfrie smertestillende legemidler, med mindre dette er avtalt med lege eller farmasøyt.
 • Noen naturmidler og kosttilskudd bør ikke kombineres med smertestillende legemidler. Spør oss på apoteket hvis du er usikker.
 • Blodfortynnende legemidler bør ikke brukes med alle typer smertestillende. Se egen del.
 • Gravide bør være forsiktige med bruk av smertestillende legemidler, og det er noen typer smertestillende som bør unngås. Se egen del.
 • Barn kan ha vanskelig for å svelge tabletter. Vurder bruk av stikkpiller eller mikstur, og les våre tips for å gi legemidler til barn.

Anbefalinger

Produktene som er nevnt i anbefalingene er reseptfrie legemidler. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kommer i forskjellige styrker og legemiddelformer tilpasset ulike behov (f.eks. alder og vekt). Les alltid pakningsvedlegget for å være sikker på at du kan bruke produktet. Dette er spesielt viktig hvis du er gravid (se egen del) eller lider av nyre- eller hjerte/karsykdommer. Hvis du er usikker bør du forhøre deg med farmasøyt eller lege før bruk.

Feber

Feber er en del av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner. Immunsystemet arbeider mest effektivt ved temperatur mellom 38 og 39 °C, derfor er det ikke hensiktsmessig å ta febernedsettende legemidler ved moderat feber hvis du ikke er plaget av smerter eller har kraftig nedsatt allmenntilstand. Man blir altså ikke raskere frisk ved å redusere feberen, men allmenntilstanden bedres midlertidig. Dette kan være aktuelt for eksempel for å få i barn nok væske.

Ved høy feber anbefales legemidler som inneholder paracetamol, da de har god effekt, få bivirkninger og kan brukes av de fleste. NSAIDs som inneholder ibuprofen eller acetylsalisylsyre er mulige alternativer.

Kontakt lege:

 • Ved feber hos barn under 3 måneder.
 • Ved feberkramper hvis det er første gang barnet får dette, eller feberkrampene varer mer enn 3 minutter.
 • Ved svært nedsatt allmenntilstand og/eller mistanke om alvorlig sykdom.
 • Ved mistanke om hjernehinnebetennelse. Symptomer er sløvhet, oppkast, nakkestivhet og utslett i form av små rødfiolette prikker som ikke blir borte når du presser siden av et glass mot huden.
 • Ved feber som varer lengre enn 3-4 dager.

Les mer om egenbehandling av feber hos barn og feber hos voksne.

Tannsmerter

Tannsmerter kan komme av betennelser i tannens nerve, betennelse i beinet ved rotspissen av tannen og/eller betennelse i tannkjøttet. En fylling som er for høy kan også gi tannsmerter.

Ved tannsmerter anbefales legemidler som inneholder ibuprofen. Legemidler som inneholder Diklofenak er også mulig å bruke. Paracetamol er et alternativ hvis man ikke kan bruke NSAIDs.

Du bør kontakte legen ved smerter i tenner og/eller tannkjøtt for å undersøke årsaken til smertene og få behandlet det. Fram til man kommer til tannlegen kan man bruke reseptfrie smertestillende midler.

Kontakt lege/tannlege:

 • Ved tannsmerter som vedvarer.

Les mer om egenbehandling av tannsmerter.

Muskel- og leddsmerter

Muskelsmerter (myalgi) kan skyldes og/eller forverres av fysisk overbelastning i form av støt, slag eller feilbelastning, men også psykiske belastninger, stress, virusinfeksjoner som influensa og kulde.

Ved muskelsmerter er legemidler som inneholder ibuprofen eller diklofenak (NSAIDs) som regel effektive, og er derfor anbefalt som førstevalg. Legemidler som inneholder paracetamol er også gode alternativer hvis man ikke kan bruke NSAIDs.

Kontakt lege:

 • Ved sterke smerter
 • Ved stor hevelse
 • Hvis du mistenker et benbrudd
 • Hvis du tror muskelsmertene skyldes en sykdom
 • Hvis du tror smertene skyldes legemidler du bruker
 • Hvis du har problemer med å bevege eller bruke den vonde kroppsdelen
 • Hvis reseptfrie smertestillende legemidler ikke hjelper, og du ikke vet hva smerten kommer av
 • Hvis smertene ikke gir seg eller går ned i løpet av en lengre tidsperiode (for eksempel 1 uke)

Les mer om egenbehandling av muskelsmerter.

Menstruasjonssmerter

Under menstruasjonen produserer livmoren et stoff som kan gi smertefulle sammentrekninger i livmoren. Smerten kan ledsages av kvalme, hodepine, svimmelhet og diaré.

Ved sterke menstruasjonssmerter anbefales legemidler som inneholder naproksen eller ibuprofen. Paracetamol er et alternativ hvis man ikke kan bruke NSAIDs.

Kontakt lege:

 • Hvis du bruker reseptfrie smertestillende tabletter og disse ikke hjelper. Legen kan skrive ut andre smertestillende på resept. Mange har også god effekt av p-piller eller hormonspiral.
 • Hvis du får kraftige smerter etter å ha hatt mindre plagsom menstruasjon i mange år.
 • Ved underlivssmerter som er kraftigere enn du pleier å ha.
 • Svangerskap utenfor livmoren kan gi kraftige smerter og en svak blødning. Hvis blødningen kommer senere enn forventet og varer lengre enn vanlig, samtidig som du har kraftige smerter, bør du kontakte lege.

Les mer om egenbehandling av menstruasjonssmerter.

Forstuing/forstrekning

Forstuinger er vanlig i alle former for sport, og det er også vanlig å pådra seg ankelskader på turer i skog og mark eller andre friluftsaktiviteter.

Bruk av betennelsesdempende legemidler reduserer vevsskade og påskynder tilhelingen. Ved forstuing og forstrekninger anbefales derfor geler som smøres lokalt der skaden har skjedd, og som inneholder NSAIDs som ibuprofen og diklofenak. Alternativt kan man bruke de samme legemidlene i tablettform hvis man har vondt flere steder.

Kontakt lege:

 • Dersom du har stor hevelse og mye smerter.
 • Dersom du har problemer med å bevege den skadde kroppsdelen.
 • Dersom du ikke har blitt bedre etter 3-4 dager.
 • Dersom du er usikker på om det er en forstuing eller en mer alvorlig skade.

Les mer om egenbehandling av forstuinger.

Gravide og ammende

Ved langvarige smerter og stadig behov for smertestillende bør man alltid kontakte lege. En del smertetilstander hos gravide kan behandles på annen måte.

For gravide er som regel legemidler som inneholder paracetamol førstevalget mot kortvarige smerter og feber hos gravide. Bruk av NSAIDs tidlig i svangerskapet, dvs. 1. og 2. trimester, bør generelt unngås, da det kan gi fosterskader og medføre økt risiko for abort. NSAIDs skal heller ikke brukes av kvinner som er mer enn 6 måneder hen i graviditeten (3. trimester) da det kan gi økt fare for nevralrørsskader og komplikasjoner ved fødselen.

For ammende er det vist at paracetamol, ibuprofen og naproksen går alle over i morsmelken, men i liten grad. Det er ikke sannsynlig at barn som ammes påvirkes hvis mor tar legemidlene som beskrevet i pakningsvedlegget.

OBS! Blodfortynnende midler

Det tryggeste valget av smertestillende og febernedsettende når man bruker blodfortynnende legemidler er produkter med paracetamol. Vær nøye med å følge anbefalt dosering. Legemidler som inneholder NSAIDs øker blødningsfaren og bør ikke kombineres med blodfortynnende legemidler.

Ved overforbruk og forgiftninger

Unngå å bruke smertestillende legemidler daglig, eller nesten daglig uten å ha avtalt dette med legen din. Regelmessig bruk kan i løpet av få måneder føre til legemiddelindusert hodepine.

Ved forgiftninger eller mistanke om forgiftning må Giftinformasjonen kontaktes øyeblikkelig på telefon 22 59 13 00.

Kilder: Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Smertestillende midler (Apotekforeningen), Feber hos barn (Apotekforeningen), Statens Legemiddelverk.

Oppdatert: Mars 2017