Kjøp av legemidler

Apotek 1 jobber kontinuerlig med å sikre riktig og trygg legemiddelbruk.

Legemiddellovgivningen i Norge har som formål å sikre riktig og trygg legemiddelbruk.

Du vil derfor kunne oppleve at du ikke får lov til å kjøpe så mange pakninger av legemiddelet som du ønsker å bestille.

Reseptfrie legemidler

Norsk regelverk tillater fra 1.januar 2010 å sende reseptfrie legemidler til privatpersoner over hele landet. For flere av disse legemidlene gjelder det begrensninger i hvor store mengder du kan kjøpe. Du kan kjøpe en en pakning beregnet til voksne og en pakning beregnet til barn av disse produktene hos oss. For spørsmål kontakt www.apotek1.no's kundeservice.

Pakningsvedlegg

Les alltid produsentens bruksanvisninger og pakningsvedlegg nøye før du bruker legemidler.

Vær også oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemiddelet til annen bruk eller med en annen dosering og bruksanvisning enn det som står beskrevet.

Bivirkninger av legemidler kjøpt hos www.apotek1.no

Du kan melde bivirkninger på legemidler selv til Statens Legemiddelverk. Meldingen sendes inn anonymt og du vil ikke bli kontaktet i ettertid. Dersom du har opplevd bivirkninger av andre typer produkter eller av andre årsaker ikke kan benytte deg av meldeskjemaet kan meldingen sendes til riktig sted via helsepersonell. Ta kontakt med din fastlege eller et av våre apotek.

Kjøp av reseptpliktige legemidler

Ekspedering av resepter via nettbutikk/nettapotek er ikke tillatt. Apotek har heller ikke lov til å sende legemidler på resept utenfor apotekets nærområde. Dette gjelder også handelsvarer som du får dekket på blå resept, for eksempel utstyr til blodsukkermåling, inkontinensutstyr og kateter. Ønsker du å kjøpe noe på resept eller har spørsmål om legemidler på resept ber vi deg om å benytte ditt nærmeste Apotek 1 eller kontakte Spør Apotek 1.

Handelsvarer på blå resept

Vi selger mange handelsvarer som kan dekkes på blå resept. Disse selger vi til veiledende utsalgspris. Har du kjøpt varer til full pris hos oss har vi ikke mulighet til å refundere dine utlegg selv om du har en blå resept eller et gyldig vedtak på refusjon. I de tilfeller du likevel har rett på refusjon må du kontakte Helseøkonomiforvaltningen – HELFO - for en eventuell tilbakebetaling. Spørsmål vedrørende refusjon rettes til HELFO.