Vilkår og bruk

www.apotek1.no er nettstedet for landets største apotekkjede, Apotek 1. Nettstedet gir informasjon om beliggenhet, åpningstider og kontaktinformasjon til apotekene våre. Nettstedet gir også nyttig helseinformasjon, samt at vi tilbyr salg av handelsvarer og reseptfrie legemidler

Bilde av prestekrager

Begrensninger og ansvar

Opplysningene på nettstedet må aldri brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av lege eller annen fagperson. Opplysningene må heller ikke brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling. Innholdet på nettstedet gir kun generell informasjon og har ikke forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. Nettstedet tilbyr derfor ikke helsehjelp etter Helsepersonellovens definisjon.

Verken redaktørene eller Apotek 1 kan garantere at alle opplysningene på nettstedet er helt nøyaktige og/eller fullstendige i alle henseender.

Redaktørene, bidragsytere eller Apotek 1 kan heller ikke stilles til direkte eller indirekte ansvar for skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon inneholdt på, forutsatt i eller tolket ut fra artiklene som til sammen utgjør nettstedet www.apotek1.no. Ingen tilstander, legemidler eller behandlinger er fullstendig beskrevet.

Riktig bruk av legemidler og andre behandlingsformer avhenger blant annet av en persons helsetilstand, samtidig bruk av andre legemidler og andre særlige forhold. Legen din vil kunne gi alle nødvendige opplysninger om de legemidlene og behandlingsmetodene som er omtalt på nettstedet. Bruk av reseptpliktige legemidler må alltid skje etter legens anvisning. Ved bruk av reseptfrie legemidler må produsentens bruksanvisning følges. Følg pakningsvedleggene. Dersom det skulle oppstå alvorlige eller uventede bivirkninger eller andre uvanlige symptomer under behandlingen, må lege kontaktes øyeblikkelig.

Vilkår og bruk for informasjon på www.apotek1.no

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm. Uten særskilt avtale med Apotek 1 er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorganet for rettighetshavere til åndsverk.

Tjenesten www.apotek1.no eies og publiseres av Apotek 1 Gruppen AS, Postboks 243, 1471 Lørenskog.

Bruk av fagartiklene på www.apotek1.no

Innholdet i fagartiklene på www.apotek1.no er utarbeidet og/eller kvalitetssikret av farmasøyter. Ved behov for personlig veiledning kan du ta kontakt med et av våre Apotek 1.

Enkelte artikler beskriver vanlige symptomer ved forskjellige sykdommer og skader og gir generell informasjon om behandling. Opplysningene må aldri brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av lege eller annen fagperson. Opplysningene må heller ikke brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling. Innholdet på nettstedet gir kun generell informasjon og har ikke forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. Nettstedet tilbyr derfor ikke helsehjelp etter Helsepersonellovens definisjon.

Vilkår og bruk - Spør Apotek 1

Spør Apotek 1 er en gratis svartjeneste om apoteksrelaterte spørsmål fra www.apotek1.no. Du vil få svar fra en av våre farmasøyter som setter seg inn i spørsmålet ditt og gir deg en personlig tilbakemelding. Kun spørsmål som naturlig faller innunder apotekets kompetanseområde, for eksempel egenomsorg, spørsmål om riktig legemiddelbruk, bruk av kosttilskudd, rettigheter og produkt/prisinformasjon vil bli besvart. Vi gir ikke informasjon om lagerstatus på ulike apotek.

Anonymitet og taushetsplikt

Farmasøytene som besvarer henvendelsene er helsepersonell og er underlagt taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Vi oppfordrer deg til å bruke en anonym e-post adresse (for eksempel hotmail, gmail el) og ikke ta med navn, adresse eller andre opplysninger som kan røpe din identitet når du formulerer spørsmålet ditt. Vær oppmerksom på at det kan være mulig for andre brukere av datamaskinen du har benyttet å lete fram spor etter det du gjør, ser og skriver på maskinen. Alle spørsmål registreres i en intern database, som kun er tilgjengelig for de farmasøytene som besvarer henvendelsen. Ved å sende inn spørsmål pr e-post, samtykker du i at dine opplysninger blir registrert i denne databasen. Opplysningen vil kun bli benyttet til intern oppfølging av tjenesten, og ingen opplysninger (verken e-post adresser eller innhold) vil bli videreformidlet eller videresolgt til andre.

Besvarelse av henvendelser til Spør Apotek 1

Når du sender inn spørsmål til Apotek 1 vil du innen kort tid motta en kvittering på mail om at henvendelsen er mottatt og sammen med en referansekode. Du vil få lenke til svaret ditt på e-post når spørsmålet er besvart.

Noen svar legges anonymt ut på Apotek 1s nettsider. De er søkbare og kan leses av alle. Hvis spørsmålet faller utenfor Apotek 1s kompetanseområde vil du få tilbakemelding om dette.

Pris og svartid

Tjenesten Spør Apotek 1 er gratis. Vi tilstreber å besvare henvendelser så raskt som mulig. Apotek 1 påtar seg ikke ansvar for ulempe, tap eller skade som direkte eller indirekte måtte ha sammenheng med et forsinket eller uteblitt svar.

Er du misfornøyd med svaret?

Ta kontakt med Apotek 1 (elektroniske kontaktskjemaet som er tilgjengelig via link på bunnen av alle Apotek 1 sider) hvis du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, avtaler, forskrifter eller etiske retningslinjer.

Vilkår og bruk - Apotek 1 Kundeklubb

Medlemskap i kundeklubben

Medlemmer må være 15 år eller eldre. Som medlem av Apotek 1 Kundeklubb vil du motta SMS, e-post og push varsel med tilbud og informasjon. Apotek 1 forbeholder seg retten til å endre vilkårene for Apotek 1 Kundeklubb. Endringer trer i kraft idet medlemmene får informasjon om det.

Avgifter for medlemskap i kundeklubben

Medlemsskapet er gratis.

Behandling av personopplysninger og kjøpsinformasjon

Apotek 1 behandler opplysningene i samsvar med loven om behandling av personopplysninger. Som medlem i Apotek 1 kundeklubb godkjenner du at personopplysningene, kontaktinformasjon og kjøp i butikkene i Apotek 1 sine apotek blir lagret og behandlet. Formålet med å registrere, samkjøre og oppdatere opplysningene er å sikre kvaliteten på kundepleie og registreringsvedlikehold, å kunne bruke opplysningene som grunnlag i markeds- og kundeanalyser og å kunne utarbeide medlemstilbud tilpasset kundene. Medlemmer kan når som helst be om å få rettet opplysninger som er feil. Apotek 1 er ansvarlig for personopplysningene i Apotek 1 sin kundeklubb. De som ikke ønsker å motta utsendelser fra Apotek 1, kan når som helst melde seg ut av kundeklubben.

Avslutte medlemskap i Apotek 1 Kundeklubb

Medlemsskapet kan når som helst avsluttes av medlemmet. Dette kan gjøres via Apotek 1 sin hjemmeside eller ved å sende APOTEK1STOPP til 2242. Apotek 1 har rett til å si opp medlemsskapet ved mistanke om misbruk av Apotek 1 sin app eller medlemsskapet.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Ved å registrere deg som medlem godtar du vilkårene over og samtykker til at personopplysningene blir behandlet som beskrevet

Vilkår og bruk - Apotek 1 Nyhetsbrev

Hvis du ønsker å abonnere på Apotek 1s nyhetsbrev, gir vi deg muligheten til å opplyse om e-post-adressen din slik at nyhetsbrevet kan sendes ut til deg. Du kan når som helst melde deg av denne tjenesten, og e-postadressen din vil bli slettet hos oss.

Personopplysninger

Alle som jobber hos Apotek1.no er underlagt taushetsplikt. Når du handler hos oss trenger vi opplysninger om navn, adresse og e-postadresse slik at vi kan levere varene til deg på en trygg måte, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Informasjonen må også oppbevares i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell returhåndtering.

Vi samler også inn og oppbevarer informasjon om hvilke sider, kategorier og produkter det kikkes eller søkes på for å forbedre din handleopplevelse. Denne informasjonen kan vi ikke spore tilbake til den enkelte besøkende.

Apotek1.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Unntatt er påkrevd informasjon til offentlige myndigheter.