Urolige bein

Uro i beina

Urolige bein (rastløse bein/restless legs) kjennetegnes av en trang til å bevege beina på grunn av kribling og ”mauring” i leggene. Plagene oppstår spesielt om kvelden og natten og så mange som 80-90 % av de som har urolige bein sliter med søvnproblemer.

 • Årsaker til urolige bein

  Man skiller mellom primær og sekundær form av sykdommen, der primær betyr at årsaken er ukjent. Selv om man ennå ikke helt vet årsaken til urolige bein, tyder forskning på at det kan skyldes en forstyrrelse i det dopaminerge signalsystemet i hjernen. I tillegg ser det ut til at jern har en viktig rolle for at dette systemet skal fungere normalt. Arv spiller også inn, da 60-90 % av de som sliter med urolige bein har familiemedlemmer med lignende symptomer.

  Når plagene kan settes i sammenheng med en bakenforliggende årsak snakker vi om en sekundær form. Dette kan være nyresykdom, jernmangel, folsyremangel, graviditet, diabetes, skader på nervesystemet, revmatiske sykdommer, legemiddelbruk (for eksempel kvalmestillende og allergimedisiner), alkohol, koffein eller røyk. Noen mener også at magnesiummangel kan føre til urolige bein.

  Urolige bein er ofte en livslang tilstand, men symptomene kan variere fra dag til dag. Kvinner er mer utsatt for å få slike plager enn menn, og hyppigheten øker med alderen.

 • Hva kan du gjøre selv?
  • Det hjelper å bevege på seg når plagene kommer.
  • Massasje og tøyninger gir lindring for mange.
  • Varmeposer og ispakninger kan forsøkes. Elastiske strømper og akupunktur nevnes også som alternativer, men effekten er ikke dokumentert.
  • Unngå koffeinholdige drikker i god tid før sengetid. God søvnhygiene er viktig.
  • Røyking og alkohol bør unngås.
  • Det hevdes at magnesium kan lindre plagene hos enkelte. Dette kan forsøkes, men det finnes ingen dokumentasjon på at slik behandling har effekt. Produkter som inneholder jern og folsyre kan også kjøpes uten resept, men disse skal ikke brukes uten etter avtale med legen.
 • Når bør du kontakte lege?
  • Hvis rådene i denne artikkelen ikke hjelper. Legen kan utrede om plagene skyldes mangelsykdommer eller andre sykdommer som kan behandles. Urolige bein kan også behandles med blant annet legemidler som stimulerer dopamin i hjernen. Det finnes ingen behandling som kan kurere urolige bein.

  Kilder: Norsk Helseinformatikk (NHI), Helsenorge, Lommelegen, produsentinformasjon

  Oppdatert: Februar 2015