Risikotest for hjertesykdommer

Å kjenne egen hjertehelse er viktig for å kunne iverksette tiltak så tidlig som mulig. Apotek 1 har i samarbeid med Feiringklinikken utviklet en risikotest som kan vise om man er i faresonen for å utvikle hjertesykdommer.

Illustrasjonsbilde: Hjerte i hånd

Ta testen nedenfor, for å få en indikasjon på hvordan det står til med din hjertehelse.