Bilde av nøtter

Elveblest

Elveblest kan være akutt eller kronisk, og skyldes ofte at huden reagerer på kjemiske eller fysiske stimuli. Man kan finne den utløsende årsaken til utbrudd av elveblest, men svært ofte forblir årsaken ukjent.

 • Årsak til elveblest

  Elveblest skyldes ofte allergi mot noe man har hatt hudkontakt med eller spist, men kan like gjerne oppstå uten en allergisk reaksjon. I begge tilfeller får man hevelser og kløe i huden.

  Visse legemidler som antibiotika og betennelsesdempende midler kan utløse elveblest. I tillegg kan en rekke matvarer som for eksempel egg, melk, nøtter, jordbær og skalldyr forårsake utbrudd. Noen ganger kan akutt elveblest skyldes skjulte infeksjoner og sykdom i indre organer.

  Elveblest kan også utløses av fysikalske stimuli som trykk, kulde, sol og i svært sjeldne tilfeller, vann. I den senere tid har man også funnet holdepunkter for at elveblest kan skyldes autoimmune reaksjoner. Man kan finne den utløsende årsaken til utbrudd av elveblest, men svært ofte er årsaken ukjent. Allergikere er mer utsatt for elveblest enn andre, disse bør i tillegg være spesielt oppmerksomme på kryssallergier.

  Elveblest er en svært vanlig hudreaksjon som 15-20  % av oss vil oppleve en eller annen gang i livet. De fleste som rammes av elveblest får det kun en gang, mens andre har stadig tilbakevendende episoder. Akutt elveblest forekommer hyppigst i barneårene, det samme gjelder elveblest av allergisk årsak. Den kroniske varianten rammer flest voksne, mens eldre sjelden opplever denne hudlidelsen. Kvinner får elveblest tre ganger så hyppig som menn.

 • Symptomer ved elveblest
  • Kløende, lyserøde eller hvite forhøyninger i huden av ulik størrelse og form
  • Store utslett kan være bleke i midten med en rosa ring ytterst
  • Nye utslett oppstår og forsvinner kontinuerlig
  • I noen tilfeller forekommer også angioødem, en dypere hudreaksjon som gir diffuse hevelser, spesielt i øyelokk, lepper, tunge, øvre luftveier og kjønnsorganer. 

  Elveblest starter med at de karakteristiske kløende utslettene oppstår på kroppen. Enkeltutslett varer vanligvis i mindre enn 4 timer, men kan forbli på samme sted i opptil 24 timer. Tilstanden blir som regel bedre i løpet av 1-3 døgn, men kan vare i flere uker. Har man stadig tilbakevendende utslett eller hevelser i mer enn 6 uker, betegner man tilstanden som kronisk. De fleste som får kronisk elveblest blir bra igjen innen 6 måneder, mens noen opplever utbrudd av elveblest hele livet.

 • Forebyggende råd mot elveblest
  • Unngå årsaken til utslettet hvis denne er kjent.
  • Unngå preparater som inneholder salisyl eller kodein, disse kan forsterke reaksjonen. Spør på apoteket hvilke legemidler dette gjelder.
 • Hva kan du gjøre selv?
  • Skriv ned alt du har spist eller vært i kontakt med de siste timene før du får anfall, slik kan du finne årsaken til elveblest. Unngå årsaken til utslettet hvis denne er kjent.  
  • Ta vare på matvaredeklarasjoner
  • Er du allergiker bør du kjenne til hvilke kryssallergier du kan være utsatt for
  • Unngå preparater som inneholder salisyl eller kodein, disse kan forsterke reaksjonen. Spør på apoteket hvilke legemidler dette gjelder.
 • Egenbehandling av elveblest

  Behandling av elveblest går for det meste ut på å finne utløsende årsak, og fjerne denne hvis mulig. Ellers prøver man å lindre symptomene og utelukke annen sykdom som kan forårsake elveblest. Kløestillende eller lokalbedøvende midler som Eurax og Xylocain kan forsøkes.

  Lege kan forskrive kløestillende antihistaminer som kan brukes for å redusere plagene. Ved kraftige utbrudd kan legen også forskrive kortison som kortvarig kur. Behandling med UV-stråling kan forsøkes ved kronisk elveblest, og mange har god effekt av dette.

  Enkelte som ikke har tilstrekkelig effekt av antihistaminer alene, kan få en injeksjon med Xolair i tillegg. Slik behandling blir normalt gitt på en hudavdeling. Montelukast/Singulair kan også gis i tillegg til antihistaminer. Disse legemidlene har vist god effekt på blant annet elveblest forårsaket av trykk eller kulde.

 • Når skal du kontakte lege?
  • Ved voldsomme akutte utbrudd
  • Hvis man får hevelser i øynene eller munn/svelg
  • Dersom du opplever pustevansker
  • Dersom enkeltutslett forblir på samme sted på kroppen i mer enn 24 timer
  • Hvis tilstanden varer lenger enn 6 uker, da betegnes tilstanden som kronisk.

  Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Astma- og Allergiforbundet, Felleskatalogen.

  Oppdatert: Mars 2015