Føflekkreft

Føflekker som endrer utseende eller skiller seg ut kan være første tegn på føflekkreft. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å unngå spredning og forverring av sykdommen.

Lege sjekker føflekk

Føflekkreft (malignt melanom) er en form for hudkreft som oppstår i pigmentceller (melanocytter) i huden. Kreftformen kan også utvikle seg i andre deler av kroppen, blant annet i øynene, under neglene og i slimhinner, og kan spre seg til lymfeknuter og indre organer. Hos kvinner ser man oftest føflekkreft på armer og ben, mens menn oftere utvikler sykdommen i ansiktet eller på kroppen.

Årsaker til føflekkreft

Omtrent 90 % av alle tilfeller av hudkreft kan knyttes til UV-stråler fra sol og solarium. Det er antatt at UV-strålene forandrer eller skader arvestoffet (DNA) i pigmentcellene, og at dette gjør at man utvikler føflekkreft. Intense solforbrenninger og hudskader som følge av soling er regnet som hovedårsaken til utvikling av føflekkreft, men det er også beregnet at mellom 5-10 % av alle tilfeller knyttes til arv.

Noen mennesker har høyere risiko for å utvikle føflekkreft enn andre. Følgende faktorer er knyttet til større risiko for å utvikle sykdommen:

  • Lys hudtype som lett blir solbrent
  • Fregner og lyst/rødt hår
  • 50-100 føflekker på kroppen
  • Kraftige solforbrenninger, spesielt i barndommen
  • Familiemedlemmer som har utviklet føflekkreft
  • Tidligere behandling av føflekkreft

Forekomst av føflekkreft

Det oppdages over 2000 nye tilfeller av føflekkreft i Norge hvert år, noe som er minst en åttedobling sammenlignet med for 50 år siden. Føflekkreft er en av kreftformene som har økt mest, og man antar at økningen skyldes at vi har endret solvanene våre og at det er vanligere å tilbringe ferie og fritid på steder med mye og sterk sol enn det var tidligere.

I utgangspunktet kan personer i alle aldre få føflekkreft, men man ser at forekomsten øker med økende alder. Føflekkreft er den hyppigst forekommende kreftformen hos kvinner mellom 15-29 år, og hos menn mellom 30-54 år.

Symptomer ved føflekkreft

Føflekkreft kan oppstå både i normal hud eller i en føflekk. De vanligste tegnene på begynnende svulstutvikling er at føflekken begynner å vokse eller endre form, endrer farge (spesielt hvis føflekken har blitt mørkere), begynner å klø, begynner å blø eller det blir en sårdannelse i eller rundt som ikke vil gro. Andre tegn kan være at føflekken har en ujevn farge eller en uklar fargeovergang til normal hud.

Ved spredning til andre deler av kroppen, for eksempel lymfeknutene, kan disse bli betente og hovne opp. Andre symptomer kan eventuelt komme hvis sykdommen sprer seg til andre organer i kroppen.

Når bør du kontakte lege

Hvis du har fått nye føflekker eller mørke flekker på huden, eller har føflekk som nylig har endret utseende (se symptomer), bør du oppsøke lege for kontroll.

Sykdomsforløp ved føflekkreft

Føflekkreft er ikke den vanligste formen for hudkreft, og utgjør kun 3-5 % av alle tilfeller. Men, totalt sett står sykdommen for 75 % av alle dødsfall som følge av hudkreft, noe som gjør den til den mest alvorlige.

Sykdomsforløp og prognose av sykdommen er svært avhengig av om kreften har fått tid til å spre seg til andre deler av kroppen eller ikke. Tidlig diagnose gir god sjanse for at man blir frisk av operasjonen. Hvis kreftsvulsten i føflekken er tynn og liten når den blir fjernet er det mindre sannsynlig er kreften kommer tilbake på et senere tidspunkt. Det er like fullt viktig at man sjekker huden regelmessig i ettertid, og kontakter lege hvis man oppdager noe unormalt.

Forebyggende råd mot føflekkreft

Siden UV-stråler er viktigste årsak til føflekkreft er det svært viktig at man har gode vaner når det kommer til opphold i solen og solbeskyttelse slik at man unngår å bli solbrent. Spesielt barn er utsatt for solskader, og bør ikke bli solbrente. Bruk tilstrekkelig med solkrem ved opphold i sola, og følg solvettreglene:

  1. Ta pauser fra sola, spesielt mellom kl. 12 og 15 når solen er sterkest
  2. Bruk klær, solhatt og solbriller
  3. Bruk solkrem med minst faktor 15. Bruk nok solkrem når du smører, en håndfull til hele kroppen, og smør hver 2.-3. time og etter bading
  4. Unngå bruk av solarium

Behandling av føflekkreft

Ved mistanke om føflekkreft vil fastlege/hudspesialist utføre en grundig undersøkelse og evt. fjerne den aktuelle føflekken. Et laboratorium vil undersøke den fjernede føflekken slik at man får avklart om det var en kreftsvulst eller ikke. Hvis det blir oppdaget kreft er det vanlig at man utfører et nytt inngrep hvor man fjerner mer av vevet rundt for å være sikker på at alle rester av kreften har blitt fjernet.

Hvis oppdaget svulst har en tykkelse på 1 mm eller mer vil man som regel undersøke videre for å se om sykdommen eventuelt har spredt seg til andre deler av kroppen. Hvis man oppdager spredning til lymfeknuter fjernes disse hvis det er mulig. Ved spredning til andre organer som hjerne eller lunger kan det være aktuelt med ytterligere operasjoner, stråling og/eller behandling med cellegift eller andre legemiddelterapier. Les mer om ulike behandlingsformer her.

Les mer om føflekkreft

Pasientorganisasjoner

Kilder: Kreftforeningen, Kreftregisteret, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Felleskatalogen, Norsk Helseinformatikk (NHI), Euromelanoma

Oppdatert: April 2016