Helvetesild

Helvetesild (også kalt herpes zoster) er en virussykdom som kommer av det samme viruset som gir vannkopper. Vanlige symptomer er utslett, kløe og brennende smerter. Så mange som 10-30 % av befolkningen vil få helvetesild i løpet av livet, og hyppigheten øker med alderen.

Bilde av ild

Årsaker til helvetesild

Etter å ha hatt vannkopper slår vannkoppviruset (Varicella zoster-virus, også kalt VZV) seg ned i nerveknuter som ligger langs ryggraden. Her ligger viruset i årevis uten at en har symptomer. Når en så blir eldre, eller ved nedsatt immunforsvar, kan viruset av ukjente årsaker "våkne til liv" og føre til helvetesild. Nye virus blir produsert og vandrer med nervetråder ut til huden. Det er kun de nervene som er infisert med virus som kan sende ut nye virus langs nervetrådene sine. Av den grunn er det som oftest bare et begrenset område som rammes, som oftest rundt livet, på brystkassen eller i ansiktet. I nesten alle tilfeller er det bare den ene halvsiden av kroppen som rammes.

Personer som har helvetesild kan ikke smitte andre slik at de får helvetesild, men siden blemmene inneholder vannkoppevirus kan andre få vannkopper hvis de ikke har hatt det før. Som regel er ikke dette et problem siden de fleste får vannkopper i ung alder, men personer med nedsatt/svekket immunforsvar kan bli syke og bør derfor unngå kontakt med personer med helvetesild.

Forekomst av helvetesild

Helvetesild kan i teorien ramme alle som har hatt vannkopper, men er vanligst hos mennesker fra 60 år og oppover. Alle som har midlertidig eller varig nedsatt immunforsvar er også ekstra utsatt for å få helvetesild.

Symptomer på helvetesild

Helvetesild starter gjerne med en generell sykdomsfølelse i kroppen (f.eks. hodepine, lysskyhet, osv.), før man så begynner å kjenne kløe, prikking, svie og smerter fra et avgrenset hudområde. Etter 3-6 dager utvikler det seg blemmer i det smertefulle området. Blemmene kan bli betente og sprekker gjerne før de tørker inn. Hos noen vil utslettet føre til arr og pigmentforandringer i det aktuelle hudområdet. Helvetesild kan være svært smertefullt og kan vare i flere uker eller måneder hos noen. Hvor store smerter man får varierer fra person til person, men som regel når man toppen etter cirka 1 uke.

Når bør du kontakte lege?

  • Dersom du tror du har fått helvetesild. Hvis det er aktuelt å behandle med antivirale midler (legemidler som virker mot virusinfeksjoner) må slik behandling settes i gang i løpet av 2-3 dager etter utslettes frembrudd.
  • Dersom du får helvetesild i ansiktsregionen, må du kontakte legen snarest på grunn av fare for påvirkning av synet.

Sykdomsforløp ved helvetesild

Vanligvis er symptomene på sitt verste i løpet av den første uken. Så ser man en gradvis tilbakegang i løpet av 2-3 uker. Enkelte (cirka 10%) kan ha nervesmerter i måneder og år etter at de ble smittet. Dette kalles postherpetisk nevralgi, og risikoen for å få dette øker med alderen. Man får sjelden sykdommen mer enn en gang i livet.

Forebyggende råd mot helvetesild

Vaksine mot helvetesild (Zostavax) er godkjent for personer som er 50 år eller eldre. En studie har vist at vaksinen kan halvere forekomsten av helvetesild, og i tillegg redusere forekomst og varighet av postherpetisk nevralgi. Man har sett i studier at vaksinen har god beskyttende effekt, men at effekten avtar etter 7-8 år. Det kan derfor være aktuelt å gjenta vaksineringen for vedvarende beskyttelse.

Hva kan du gjøre selv?

  • Bruk luftig, løst bomullstøy.
  • Det er viktig å holde utslettet rent og tørt slik at det ikke kommer infeksjon i sårene. Dekk gjerne over utslettet med kompresser som ikke kleber seg til såret.
  • Bakteriedrepende eller antiseptiske salver anbefales for å hindre infeksjon. Eksempler på slike salver er Bacimycin*, Brulidine* og Pyrisept*.
  • Mange synes at det lindrer med avkjøling av utslettet med en ispose eller kaldt vann.
  • Viruset finnes i blemmene. God håndhygiene er viktig slik at du ikke smitter andre etter å ha berørt utslettet. Har du helvetesild kan du ikke smitte andre med helvetesild, men vannkoppeviruset kan smitte de som ikke er immune for vannkopper (de fleste av oss har hatt vannkopper som barn og er immune).

*Reseptfritt legemiddel. Les pakningsvedlegg før bruk.

Behandling av helvetesild

For de fleste består behandlingen i å holde utslettet/sårene rene og tørre for å unngå infeksjoner, og å ta smertestillende for å holde smertene i sjakk. Hva slags smertestillende du behøver vil legen vurdere ut fra graden av smerter du har. Det finnes også smertestillende salve som kan smøres direkte på utslettet ved uttalte smerter (Xylocain salve – inneholder lidokain).

De som har kraftig utbrudd, utslett som angriper øyet eller nedsatt immunforsvar får gjerne antivirale legemidler som Valtrex tabletter (inneholder valaciklovir) eller Zovirax tabletter/mikstur (inneholder aciklovir). Slike midler hindrer formering av virus i kroppen og brukes som en kur i 7 dager. Valtrex/Valaciclovir foretrekkes. Zovirax øyesalve kan brukes i tillegg dersom området rundt øyet er angrepet.

Slik behandling må settes i gang så raskt som mulig etter utslettets frembrudd, og vanligvis innen 2-3 døgn for å være effektiv. Behandlingen forkorter sykdomsforløpet, og kan muligens minske sjansene for vedvarende nervesmerter.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave

Rettigheter

Hvis du har høye utgifter på legemidler skrevet på hvit resept er det mulig at du kan få dekket noe av utgiftene gjennom bidragsordningen. Visse kriterier for hvilke legemidler som kan dekkes gjelder. Les mer i artikkelen Hvit resept og refusjonsordninger.

Les mer

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk (NHI), Helsenorge, Folkehelseinstituttet, Legevakthåndboken, Felleskatalogen

Oppdatert: Desember 2016