Røde hunder

Røde hunder (rubella) er en barnesykdom med utslett og feber. Sykdommen har vanligvis et mildt forløp, men kan føre til alvorlig fosterskade hvis gravide smittes under svangerskapet.

Bilde av en syk bamse

Vaksine mot røde hunder tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet og denne beskyttelsen varer sannsynligvis hele livet.  

Årsak til røde hunder

Røde hunder er en infeksjonssykdom som skyldes rubellaviruset. Viruset spres ved dråpesmitte fra nese og svelg.  

Forekomst av røde hunder

Røde hunder forekommer svært sjeldent i Norge etter at vaksine mot sykdommen ble innført i det offentlige barnevaksinasjonsprogrammet.  

Symptomer ved røde hunder

Røde hunder starter vanligvis med lett feber, rødhet i svelget, hovne og ømme lymfeknuter i halsområdet og eventuelt øyekatarr. Utslett i form av lyserøde prikker kommer 1-4 dager etter at sykdomstegnene startet. Utslettet sees gjerne først i ansiktet og sprer seg til bryst/rygg og deretter til armer og ben i løpet av et par dager. Utslettet varer som regel i 2-3 dager. Enkelte som smittes får også forbigående leddsmerter.

Når bør du kontakte lege?

  • Ved symptomer som gir mistanke om røde hunder
  • Hvis du planlegger graviditet og ikke er vaksinert
  • Hvis du er gravid og blir utsatt for smitte uten å ha gjennomgått eller er vaksinert mot sykdommen    

Sykdomsforløp ved røde hunder

Det tar 2-3 uker fra man smittes med rubellaviruset til sykdommen bryter ut. Man er smittsom fra 1 uke før og minst 4 dager etter utbrudd av hudutslettet. Barn kan vende tilbake til barnehagen tidligst 5 dager etter at utslettet startet. Sykdommen går som regel over av seg selv i løpet av 5-10 dager. 

Infeksjonen har vanligvis et lett forløp og gir sjelden komplikasjoner, men dersom gravide smittes i løpet av svangerskapets første halvdel er det stor fare for fosterskade.  

Forebyggende råd mot røde hunder

Vaksine mot røde hunder er en del av det offentlige vaksinasjonsprogrammet og gis ved 15 måneders alder og i 6. klasse (11-12 år). Vaksinen er en del av MMR-vaksinen som i tillegg til røde hunder, beskytter mot meslinger og kusma. Etter en vaksinedose vil cirka 98 % av de vaksinerte utvikle beskyttelse i løpet av tre uker. Denne beskyttelsen varer sannsynligvis hele livet.

Siden noen ikke er vaksinert mot røde hunder, og ikke alle som vaksineres utvikler beskyttelse, må man regne med at 5-10 % av fertile kvinner ikke er immune (har antistoffer). Vaksine mot røde hunder skal ikke gis siste måned før planlagt svangerskap og heller ikke dersom man er gravid. Det tas blodprøve av alle gravide ved første svangerskapskontroll for å sjekke om den gravide er immun mot røde hunder. Gravide kvinner som ikke har antistoff mot røde hunder rådes til å vaksinere seg mot sykdommen kort tid etter fødselen når graviditet er utelukket.  Gravide, ikke vaksinerte kvinner må unngå kontakt med smittebærende personer.  

Behandling ved røde hunder

Det finnes ingen behandling mot rubellaviruset. Behandlingen går ut på å lindre symptomene og hindre smittespredning. Ved behov kan man benytte smertestillende og/eller febernedsettende midler for eksempel av typen paracetamol. Merk at lege eller helsesøster alltid skal kontaktes ved mistanke om røde hunder.

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Norsk legemiddelhåndbok.  
Sist oppdatert: Mars 2014