Rosen

Rosen (erysipelas) er en avgrenset betennelse i huden. Den infiserte huden blir rød, varm og hoven. Tilstanden kan bli alvorlig dersom infeksjonen ikke blir behandlet, så det er viktig å søke lege ved mistanke om rosen.

Bilde av ben

Årsaker til rosen

Rosen skyldes at bakterier trenger gjennom huden på grunn av skade eller sykdom i huden. Eksempler på dette er sprekkdannelser i huden, fotsopp, brennkopper, vannkopper, insektsstikk og eksem. Forstyrret sirkulasjon i lymfekar og vener kan også være bakgrunn for rosen.

Etter at bakteriene har kommet seg gjenom huden, sprer de seg så i de overflatiske lagene av huden. Vanligvis er rosen forårsaket av gruppe A streptokokker (GAS), men også andre bakterier kan gi sykdommen.

Hvem er mest utsatt for rosen?

Nedsatt motstandskraft på grunn av dårlig allmenntilstand og svekket immunsystem kan øke risikoen for å få rosen. Diabetes, alkoholmisbruk, tidligere rosen i samme område og dårlig ernæring er andre faktorer som kan spille inn.

Symptomer på rosen

 • Hevelse, rødhet og varme i et avgrenset område av huden. Vanligste plassering er i ansiktet eller på leggene, men andre hudområder kan også rammes
 • Det kan dannes blemmer på det angrepne området
 • De fleste får også kuldegysninger, feber og hodepine
 • Kvalme og oppkast kan forekomme
 • Allmentilstanden kan bli dårlig

Når bør du kontakte lege?

 • Søk alltid lege ved mistanke om rosen. Det er en fordel å komme tidlig i gang med behandling av infeksjonen.
 • Dersom rødmen på den angrepne huden sprer seg raskt, eller allmentilstanden er svært nedsatt, bør du søke lege raskt.

Behandling av rosen

Infeksjonen kan være alvorlig, og det er viktig at den syke kroppsdelen holdes i ro.

Rosen behandles vanligvis med penicillin, men ved penicillinallergi kan det også være aktuelt å bruke andre antibiotikatyper. I alvorlige tilfeller kan det være at man blir lagt inn på sykehus for behandling.

Med behandling blir de fleste fullstendig friske etter ca. én uke.

Eksempel på antibiotika som brukes ved rosen

 • Apocillin/Weifapenin (inneholder fenoksymetylpenicillin): Kan tas uavhengig av måltid.
 • Abboticin /Ery-Max (inneholder erytromycin): Tas helst rett før et måltid. Brukes ved penicillinallergi.
 • Dalacin (inneholder klindamycin): Kan tas uavhengig av måltid. Brukes ved penicillinallergi.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave

Riktig bruk av antibiotika

 • Fordel dosene jevnt utover dagen som angitt på apotekets etikett. På denne måten får du en jevn og effektiv konsentrasjon av legemiddelet i blodet.
 • Legg merke til om legemiddelet skal tas sammen med mat eller utenom måltider. Dette kan ha betydning for hvor godt medisinen tas opp fra tarmen
 • Ta hele kuren eller det antall dager som er avtalt med legen. Selv om du føler deg frisk etter et par dager, er det viktig at du gjennomfører hele kuren. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du slutter for tidlig.
 • Riktig bruk av antibiotika vil bidra til å minske faren for resistente bakterier

Les mer

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk (NHI), Felleskatalogen, Dansk apotekerforening
 
Oppdatert: Desember 2016