Livmorhalskreft

Livmorhalskreft (Cervix cancer) - kreft i den nederste delen av livmoren som munner ut i skjeden - er en kreftform som rammer cirka 300 kvinner i Norge hvert år. Langt flere blir behandlet for forstadier til livmorhalskreft.

Bilde av en dame på en strand

Alle kvinner mellom 25 og 69 år bør ta en celleprøve fra livmorhalsen hvert 3. år for å oppdage celleforandringer tidlig. Ved tidlig påvisning av sykdommen er det stor sjanse for helbredelse.

Årsaker til livmorhalskreft

Man kjenner ikke fullt ut årsakene til livmorhalskreft, men man vet at en type virus (Humant Papilloma Virus - HPV) ofte er en medvirkende årsak til sykdommen. Det finnes over 100 forskjellige typer HPV-virus, men det er særlig type 16 og type 18 som er forbundet med livmorhalskreft. Andre undertyper av HPV-viruset forårsaker blant annet kjønnsvorter og vanlige vorter i huden. De undertypene av HPV som forårsaker kjønnsvorter og livmorhalskreft smitter ved ubeskyttet samleie.

Røyking og nedsatt immunforsvar ser ut til å gi økt risiko for utvikling av livmorhalskreft.

Forekomst av livmorhalskreft

Hvert år rammes cirka 300 kvinner i Norge av livmorhalskreft som er den nest vanligste kreftformen blant kvinner. En ser sjelden sykdommen hos de som er under 25 år og over halvparten av tilfellene rammer kvinner yngre enn 50 år.

Det er anslått at cirka 80 % av de som er seksuelt aktive vil få en HPV-infeksjon i løpet av livet. Bare cirka 1 % av alle kvinner med HPV-infeksjon vil utvikle livmorhalskreft.

Symptomer på livmorhalskreft

Symptomer på kreft i livmorhalsen kan være blodig og illeluktende utflod, blødning mellom menstruasjoner, etter samleie eller etter overgangsalderen. Smerter i bekkenet og ryggen kan også oppleves. Ved celleforandringer eller forstadier av kreft vil det være få eller ingen symptomer.

Når bør du kontakte lege?

  • Hvis du har blodig utflod mellom menstruasjonene
  • Hvis du blør ved eller etter samleie
  • Ved blødning etter overgangsalderen
  • Ved uregelmessige blødninger
  • Hvis du er mellom 25 og 69 år og ikke har tatt celleprøve de siste 3 årene
  • Ved smerter i underlivet

Sykdomsforløp ved livmorhalskreft

Utvikling av kreft starter med at noen av egenskapene i cellene endres. Det kan ta opptil flere år fra de første celleforandringene kan påvises og til kreft utvikles (hvis det skjer). Man deler livmorhalskreft inn i ulike stadier, avhengig av utbredelsen av kreftcellene og om sykdommen har spredt seg eller ikke. I stadium I er kreftsvulsten fremdeles begrenset til livmorhalsen, mens i stadium IV (det alvorligste) har svulsten vokst inn i andre organer eller spredt seg til andre deler av kroppen.

Behandlingsalternativer for livmorhalskreft

Celleforandringer:

Dersom du har fått påvist celleforandringer, vil det i mange tilfeller være nok å ta nye celleprøver med jevne mellomrom. Ved mer alvorlige celleforandringer vil det anbefales at forandringene fjernes. En kjegleformet liten bit ytterst på livmortappen fjernes da med en liten elektrisk varmeslynge eller laser.

Kreft:

Hvis sykdommen er i stadium I, vil de fleste kvinner bli operert. Strålebehandling er et alternativ og brukes mye når sykdommen har nådd stadium II, III eller IV. Behandling med cellegift benyttes også i noen tilfeller ved livmorhalskreft, og kombinasjon av cellegift og strålebehandling kan være aktuelt.

Vaksine mot livmorhalskreft

Det finnes en vaksine, Gardasil, som beskytter mot de HPV-typene som forårsaker de fleste tilfellene av livmorhalskreft (HPV-type 16 og 18). Gardasil beskytter i tillegg mot kjønnvorter forårsaket av HPV-type 6 og HPV-type 11. Siden vaksinen ikke beskytter mot HPV-infeksjoner man har, eller har gjennomgått, gir den best effekt om den gis før seksuell debut. Gardasil består av 3 doser som settes i løpet av 6 måneder (0, 2 og 6 måneder). Vaksinen beskytter ikke mot alle de kreftfremkallende HPV-typene, så det er viktig å ta celleprøver hvert 3. år selv om man er vaksinert.

Vaksinen ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.

Fra og med 1. november 2016 fikk alle unge kvinner som er født i 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet vil gjelde fram til 1. november 2018. Her er en oversikt over hvor man kan få tatt vaksinen.

Riktig oppbevaring og bruk

  • Vaksinen skal oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Må ikke fryse. La ikke vaksinen ligge inntil veggene i kjøleskapet. Apoteket har stabile kjøleskap med rett temperatur for oppbevaring av vaksiner. Ved usikkerhet om temperatur i kjøleskapet hjemme, bør man hente ut bare en vaksine i gangen på apoteket.
  • Vaksinen oppbevares i kartongen for å beskytte mot lys.
  • Vaksinen må ristes grundig rett før bruk.

Les mer om livmorhalskreft

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Felleskatalogen.

Oppdatert: April 2015