Kort og godt om munnbind ved smittevern

Munnbind brukes for å redusere spredning av sykdommer som smitter via nysing og hosting. Luftveisinfeksjoner som influensa og influensa A overføres raskt mellom personer som er i nær kontakt med hverandre, spesielt hvis den som er smittet hoster eller nyser direkte på en annen.

Gode råd

 • Under transport eller ved nær omgang med friske personer bør den som er smittet bruke munnbind for å skjerme omgivelsene. Dette er spesielt viktig hvis man nyser eller hoster mye.
 • Bruk munnbind hvis du har nær omsorg for en som er influensasyk (mindre enn 1 meter)
 • Munnbindet bør skiftes ca hver time.  Hvis du tar det av før skal det ikke brukes på nytt siden dette øker risikoen for smitte.
 • Vask hendene ofte med varmt vann og såpe. Desinfiserende spritoppløsning er et godt alternativ ved mangel på vann.
 • Bruk separate håndklær som skiftes daglig.

Slik tas munnbindet på

 • Plasser munnbindet over nese, munn og hake
 • Tilpass metallbøylen over neseryggen slik at det sitter godt
 • Fest båndene (evnt strikken) bak hodet.
 • Juster munnbindet så det sitter godt rundt nesen og over haken til slutt

Slik tar du av munnbindet

 • Ikke ta på selve munnbindet, bare båndene (strikken) bak hodet.
 • Løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste. 
 • Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i båndene. 
 • Kast munnbindet i søppelbøtta uten å ta på det. 
 • Vask hendene grundig med varmt vann og såpe for å fjerne smittebærende stoffer fra hendene etter at munnbindet er tatt av.

Kilder og revisjonshistorikk

 Kilder: Pandemi.no